Bảo vệ môi trường ở Đắk Nông: Những chuyển mình đáng ghi nhận

Phạm Hoài| 07/02/2023 15:57

(TN&MT) - Đắk Nông đang có những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Trong đó, công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được tỉnh quan tâm và chú trọng nhằm phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Để thực hiện được điều đó, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động về BVMT.

Triển khai nhiều kế hoạch

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường công tác BVMT trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã quan tâm, đánh giá tại các báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình phát triển trên địa bàn tỉnh.

6-2-.jpg

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các Sở TN&MT, các sở, ngành liên quan, các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vận hành đường dây nóng... để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại đến môi trường; kiểm soát ô nhiễm môi trường sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động online từ các doanh nghiệp truyền số liệu về.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho trên 20 dự án, trong đó có 3 dự án công nghệ sản xuất sạch với tổng vốn đăng ký 2.036 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT, xây dựng và thực hiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về môi trường.

Chỉ đạo thực hiện đồng loạt các kế hoạch theo Chỉ thị số 25/CT-TTg. Cụ thể, ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại phát sinh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; thiết lập đường dây nóng đặt tại Sở TN&MT, UBND các huyện, thị để tiếp nhận các thông tin phản ánh về môi trường.

Cùng với đó, tổ chức tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðắk Nông về việc tăng cường công tác BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện 10 nhiệm vụ trọng tâm về BVMT và đề xuất giải pháp quản lý; phê duyệt đề án tăng cường năng lực quan trắc môi trường giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh đang triển khai thực hiện một loạt các kế hoạch về công tác BVMT ở các địa phương nhằm hướng đến phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT Đắk Nông, giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Sở TN&MT đã tiến hành 39 cuộc thanh tra có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 75 đơn vị được thanh tra. Đồng thời, ban hành 50 kết luận thanh tra/39 cuộc đối với 75 đơn vị, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.228.900 đồng; xử lý trách nhiệm hành chính đối với 10 tổ chức và 78 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 3 vụ đối với 4 đối tượng.

6-1-.jpg

Hệ thống xử lý rác thải cần được đầu tư bài bản để xử lý.

Qua công tác thanh, kiểm tra, Sở TN&MT đã kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đồng thời, đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Liên quan đến vấn đề thu gom, xử lý rác thải ở địa phương, ông Ngô Chí Trung - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện tại, các đô thị trên địa bàn tỉnh đều có lực lượng thu gom và xử lý rác thải. Mặc dù, tỷ lệ rác thải được thu gom đạt mức cao đến 90%, nhưng nhìn chung, mức độ xử lý đạt chuẩn còn thấp. Trong đó, việc xử lý rác thải ở các thị trấn của các huyện chủ yếu là chôn lấp nhưng chưa có biện pháp chống thấm, chống rò rỉ nước; chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác…

Để khắc phục những bất cập trên, thời gian tới, Sở TN&MT sẽ chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn thuộc Sở tăng cường công tác tổ chức thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt; đồng thời, duy trì hoạt động của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; tăng cường công tác phối hợp với các địa phương nhằm tuyên truyền, vận động đến từng lực lượng thu gom và xử lý rác, các hộ dân để biết và thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ môi trường ở Đắk Nông: Những chuyển mình đáng ghi nhận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO