Xã hội

Báo Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác Đảng, Công đoàn 6 tháng đầu năm 2023

Bài: Nguyễn Thủy - Ảnh: Trường Giang 07/07/2023 19:40

(TN&MT) - Chiều 7/7, tại Hà Nội, Báo TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT; đồng chí Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT; lãnh đạo các Phòng, Văn phòng, Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên của Báo TN&MT.

img_8554.jpg
Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 

Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT cho biết: Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT hiện nay gồm 6 chi bộ trực thuộc và 41 đảng viên chính thức.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Báo TN&MT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và các Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Bộ TN&MT để xây dựng các nhiệm vụ tuyên truyền; Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiến hành triển khai quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, và của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên.

Đảng ủy Báo TN&MT không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế, quy định quản lý điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động mang tính đặc thù của cơ quan, góp phần đưa các hoạt động của cơ quan đi vào nền nếp, tạo sự đoàn kết, đồng thuận nhất trí cao trong toàn cơ quan. Các nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Báo định hướng đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời, nhanh nhạy, chính xác những tin tức, sự kiện liên qua đến ngành cũng như các vấn đề được bạn đọc và dư luận xã hội quan tâm.

img_8561.jpg
Đồng chí Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng bộ Báo TN&MT luôn đề cao công tác giáo dục chính trị , tư tưởng đối với đảng viên, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và ý thức trách nhiệm của bản thân, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, trong công tác thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng; lắng nghe sự tham gia, góp ý xây dựng của cán bộ, đảng viên , viên chức, người lao động; đồng thời kiên quyết đấu tranh và loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, những tư tưởng tiêu cực, lối sống thực dụng; thường xuyên đề cao công tác tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Đảng bộ Báo TN&MT sẽ không ngừng đổi mới cách thức tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là quán triệt Nhị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, viên chức, người lao động. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng theo chỉ thị, nghị quyết, quy định… của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên, đồng thời cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác cuả Đảng ủy, cơ quan.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế công tác dân vận; Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ TN&MT; phản ánh kịp thời các vấn đề, sự kiện ở các địa phương, cơ quan liên quan đến hoạt động của ngành TN&MT đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt là hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, theo đề án, dự án, đặt hàng của các cơ quan trong và ngoài Bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.

img_8566.jpg
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 công tác Đảng của Báo TN&MT

Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ và các Đảng viên cơ bản nhất trí với báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tập trung vào việc nâng cao ý thức tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên; công tác phát triển đảng viên…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TN&MT ghi nhận những kết quả quan trọng trong công tác Đảng của các Chi bộ trực thuộc Báo TN&MT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023.

Cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 trong công tác Đảng của Đảng bộ Báo đã đề ra, đồng thời để triển khai hiệu quả những nhiệm vụ đó, Bí thư Đảng ủy Hoàng Mạnh Hà đề nghị, Bí thư các Chi bộ trực thuộc cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức triển khai thực hiện, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định, kết luận… của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; đặc biệt là triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét và lựa chọn chủ đề, nội dung để xây dựng chuyên đề sinh hoạt thường kỳ gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng với đó, đồng chí Hoàng Mạnh Hà đề nghị các Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động, kịp thời động viên, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong xây dựng phát triển cơ quan, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời phải thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh, xử lý cán bộ, đảng viên có tư tưởng lệch lạc, vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm đạo đức người làm báo...Cụ thể, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Báo TN&MT giám sát thường xuyên 100% tổ chức đảng trực thuộc và ít nhất 50% số đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý và đề nghị xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có)...

“Mỗi đồng chí Đảng viên cần gương mẫu, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, năng động, sáng tạo, góp sức xây dựng Đảng ủy Báo TN&MT ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh.” – Bí thư Đảng ủy Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà nhấn mạnh.

*Chiều cùng ngày, Báo TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Báo TN&MT cho biết, năm 2023, với chủ đề hoạt động: “Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn”, BCH Công đoàn đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Báo, Công đoàn Bộ TN&MT và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Báo để triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”, tạo tiền đề quan trọng cho công tác xây dựng Đảng, cơ quan, công đoàn trong tình hình hiện nay.

img_8587.jpg
Ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Báo TN&MT phát biểu tại Hội nghị sơ kết công đoàn 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm 2023, BCH Công đoàn Báo đã tập trung chỉ đạo các tổ công đoàn, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp với chính quyền nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, tăng cường kỷ cương hành chính, chấp hành thời gian, giờ làm việc.

Cùng với đó, Công đoàn Báo đã vận động công đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào “Văn hóa công sở” tại cơ quan, đơn vị; tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động, cam kết và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

Bên cạnh đó, Công đoàn Báo đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về phát động các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. 100% viên chức, người lao động đăng ký thi đua năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Công đoàn Báo đã tích cực phối hợp tham gia công tác xã hội, từ thiện, vận động công đoàn viên, viên chức, người lao động ủng hộ các đợt phát động và phối hợp với các tổ chức xã hội, cá nhân thực hiện nhiều đợt từ thiện với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.

img_8597.jpg
Ông Lê Doãn Xuân, Phó Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT, Phó Trưởng phòng Bạn đọc và Pháp luật báo cáo tại Hội nghị sơ kết công đoàn 6 tháng đầu năm 2023

Về phương hướng nhiệm vụ công đoàn 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT Phạm Văn Khải cho biết, BCH Công đoàn vận động viên chức, đoàn viên nêu cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt, tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn.

Mặt khác, tiếp tục xây dựng công đoàn viên “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” “nói không với tiêu cực”, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

BCH Công đoàn cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, làm tốt công tác tài chính, nữ công và hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác Đảng, Công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO