--Quảng cáo---

Báo Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác Đảng, Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

Xã hội - Bài & ảnh: Phạm Oanh - Hoàng Minh - 18:01 05/07/2022

(TN&MT) - Chiều ngày 5/7, Báo TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT chủ trì Hội nghị.

Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Báo TN&MT cho biết: Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT hiện nay có 46 đảng viên, gồm 6 Chi bộ trực thuộc.

anh-dung.jpg
Đồng chí Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT chủ trì Hội nghị 

Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Báo TN&MT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và các Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng các nhiệm vụ tuyên truyền; phối hợp với Văn phòng, Đảng - Đoàn thể, Đảng ủy Bộ TN&MT thực hiện nhập dữ liệu hồ sơ đảng viên điện tử 3.0 theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên; Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiến hành triển khai quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, và của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên.

Đảng ủy Báo TN&MT không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế, quy định quản lý điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động mang tính đặc thù của cơ quan, góp phần đưa các hoạt động của cơ quan đi vào nền nếp, tạo sự đoàn kết, đồng thuận nhất trí cao trong toàn cơ quan. Các nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Báo định hướng đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời, nhanh nhạy, chính xác những tin tức, sự kiện liên qua đến ngành cũng như các vấn đề được bạn đọc và dư luận xã hội quan tâm.

ba-ly-thi-hong-diep.jpg
Đồng chí Lý Thị Hồng Điệp, Bí thư Chi bộ Văn phòng miền núi phía Bắc, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó Đảng bộ Báo TN&MT luôn đề cao công tác giáo dục chính trị , tư tưởng đối với đảng viên, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và ý thức trách nhiệm của bản thân, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, trong công tác thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng; Lắng nghe sự tham gia, góp ý xây dựng của cán bộ, đảng viên , viên chức, người lao động… 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ Báo TN&MT sẽ không ngừng đổi mới cách thức tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là quán triệt Nhị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên, viên chức, người lao động; Tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2025.

ong-nguyen-van-dung.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Báo TN&MT trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị.

Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Báo TN&MT giai đoạn 2021-2026, phương án sắp xếp nhân sự Báo TN&MT. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên môn của cơ quan báo chí theo mô hình Tọa soạn hội tụ đa phương tiện.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; Tiếp tục phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu vào Đảng theo quy định.

Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ và các Đảng viên cơ bản nhất trí với báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời tập trung ý kiến vào việc nâng cao ý thức tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên; Phát triển đảng viên…

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2022 Đảng ủy Báo TN&MT sẽ triển khai kế hoạch kiểm giám sát của Đảng ủy đối với 3 Chi bộ trực thuộc. Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Báo những tháng cuối năm là nghiên cứu, xem xét và lựa chọn chủ đề, nội dụng để xây dựng chuyên đề sinh hoạt thường kỳ gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhằm triển khai hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra.

ong-pham-van-khai.jpg
Ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 

Chiều cùng ngày, Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Phạm Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT cho biết, tính đến 15/6/2022, Công đoàn Báo TN&MT có 6 tổ chức công đoàn trực thuộc; 103 đoàn viên Công đoàn.

Thời gian qua, Công đoàn đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Báo, Công đoàn Bộ TN&MT và nghị quyết Đại hội Công đoàn Báo để triển khai hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn gắn với học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn. Đồng thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 06/KD-CĐ ngày 7/1/2022 về phát động các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. 100% viên chức, người lao động đăng ký thi đua năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

anh-xunaa.jpg
Ông Lê Doãn Xuân, Phó Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT báo cáo tại Hội nghị

Công đoàn Báo TN&MT đã hỗ trợ tiền kịp thời cho công đoàn viên không may bị mắc Covid 19. Đồng thời, tích phối hợp tham gia công tác xã hội, từ thiện, vận động công đoàn viên ủng hộ các trường hợp có hoàn cảnh khó khan với giá trị trên 1,8 tỉ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Công đoàn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động , chế độ chính sách đối với người lao động…

 Vận động viên chức, đoàn viên nêu cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp , chính đáng của người lao động. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn; Xây dựng đội ngũ công đoàn viên “Trung thành , trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “nói không với tiêu cực”, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cơ quan; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO