Báo cáo giải trình về nghị quyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật của HĐND TP. Bắc Giang

30/04/2018 07:35

(TN&MT) - Ngày 26/4 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang họp phiên thường kỳ tháng Tư để xem xét báo cáo giải trình của HĐND TP Bắc Giang có dấu hiệu vi phạm pháp luật và việc đặt tên đường trên địa bàn tỉnh.   

Yêu cầu xử lý nghị quyết có dấu hiệu vi phạm

Dự hội nghị có ông Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP Bắc Giang và một số huyện.

Tại hội nghị, ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện Thường trực HĐND TP Bắc Giang đã báo cáo giải trình các nội dung liên quan về việc xử lý đối với Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 14-12-2017 của HĐND TP Bắc Giang về mức hỗ trợ tăng thêm chế độ thù lao đối với trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi và hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho các thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Nội dung giải trình nêu rõ: Kết quả rà soát, kiểm tra cho thấy Nghị quyết này chưa bảo đảm cơ sở pháp lý về thẩm quyền ban hành. Tuy nhiên, việc hỗ trợ tăng thêm cho các đối tượng như trong Nghị quyết khi triển khai trên thực tế đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân trên địa bàn và động viên kịp thời đối tượng được hưởng hỗ trợ. 
 

quang cảnh hội nghị
Các đại biểu tham gia Hội nghị

 

Trên cơ sở báo cáo giải trình và ý kiến của các ban thuộc HĐND tỉnh và một số sở, ngành tỉnh, ông Bùi Văn Hạnh nêu rõ: Việc quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động và cán bộ ở thôn, tổ dân phố trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn mang ý nghĩa tích cực song phải xem xét cách hỗ trợ bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và thực tế địa phương. Nếu không tuân thủ nghiêm túc các quy định trong việc ban hành chính sách sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình chung. HĐND TP quan tâm giải quyết nguyện vọng của nhân dân, cán bộ thôn, tổ dân phố mang ý nghĩa tích cực song việc ban hành nghị quyết chưa đúng thẩm quyền. 

 

Việc tham mưu của các sở với UBND tỉnh để xử lý vấn đề này thiếu nhất quán và không rõ ràng. Ông Bùi Văn Hạnh yêu cầu Thường trực HĐND TP rút kinh nghiệm về cách thức giải quyết sai sót đã xảy ra; các sở, ngành liên quan rút kinh nghiệm về trách nhiệm tham mưu với UBND tỉnh trong phương pháp và cách thức giải quyết sự việc. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật chỉ đạo Thường trực HĐND TP Bắc Giang xử lý các văn bản đã ban hành sai, báo cáo kết quả với Thường trực HĐND tỉnh. 

 

Xem xét, trình nghị quyết mới về đặt tên đường

 

Báo cáo giải trình việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13-7-2017 của HĐND tỉnh về việc sửa tên, điều chỉnh độ dài đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang của Chủ tịch UBND tỉnh cũng như phần giải trình của Chủ tịch UBND TP Bắc Giang nêu rõ: Việc UBND TP đặt tên đường phố có đánh số thứ tự như đã thực hiện là không phù hợp với Nghị quyết. 
 

IMG 7072
Hội nghị xem xét đặt tên một số tuyến đường


UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND TP Bắc Giang nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết vấn đề này để xem xét, trình HĐND tỉnh. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi của nhân dân ở các đường phố đã được đặt tên vì địa chỉ của họ đã được xác lập trong giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, các văn bản, giấy tờ có giá trị pháp lý khác, báo cáo giải trình và một số ý kiến của đại diện các sở, ngành liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17. 
 

Bên cạnh đó, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực của Hội đồng tư vấn đặt tên đường của tỉnh) đề xuất giao cho UBND TP xây dựng một đề án khác về việc đặt tên để Hội đồng tư vấn cho ý kiến, trình UBND tỉnh xem xét, đưa ra trình kỳ họp HĐND tỉnh ban hành một nghị quyết mới về việc đặt tên đường. 
 

ông sơn
Ông Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị

 

Kết thúc phần giải trình về nội dung này, ông Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang nêu rõ: Việc đặt tên đường của UBND TP Bắc Giang vừa qua chưa đúng quy định, UBND TP cần rút kinh nghiệm. Không sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh vì đã ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và nội dung theo quy định của pháp luật. 
 

Ông Bùi Văn Hạnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP rà soát, xem xét lại việc đặt tên đường trên địa bàn, lập đề án, trình HĐND tỉnh ban hành một nghị quyết khác về việc đặt tên đường. Cần có đánh giá kỹ về tình hình thực hiện thời gian vừa qua, tính đến nhu cầu phát triển trong tương lai; xem xét đến những hậu quả pháp lý và tác động thực tế của việc đặt tên đường. Nghiên cứu, đề xuất cách đặt tên bảo đảm tính hợp lý, khoa học, thuận lợi cho đời sống người dân và công tác quản lý nhà nước.
 

Cần thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo
 

Nội dung giải trình về kết quả, tiến độ giải quyết và thực hiện một số quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh, qua báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, TP và các cơ quan chức năng liên quan, ông Bùi Văn Hạnh khẳng định: Báo cáo giải trình của UBND tỉnh đã nêu rõ và đầy đủ kết quả giải quyết và thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho UBND các huyện, các ngành kịp thời, rõ trách nhiệm; các ngành, địa phương đã tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đa số đơn đã được giải quyết theo quy định pháp luật. 
 

Tuy vậy, số lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực HĐND tỉnh giai đoạn 2016-2017 tăng so với trước song công tác báo cáo kết quả giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cho Thường trực HĐND tỉnh chưa kịp thời. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những đơn được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến kịp thời, đúng quy định; thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh làm tốt việc trao đổi, thông tin. UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với cán bộ để xảy ra sai phạm trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 

ông thạo
Ông Nguyễn Văn Thạo - Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang phát biểu tại hội nghị 

Cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung UBND tỉnh xin ý kiến, gồm: Đề xuất hỗ trợ UBND huyện Hiệp Hòa kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Hiệp Hòa số 1 từ nguồn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh khu hạ tầng điểm dân cư khu 5, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa); dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo cáo giải trình về nghị quyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật của HĐND TP. Bắc Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO