Môi trường

Bắc Yên (Sơn La): Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu môi trường

Nguyễn Nga 11/12/2023 - 10:53

(TN&MT) - Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về môi trường theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện, tỉnh, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến, thay đổi trong nhận thức, huy động sự chung tay của nhân dân vào công tác bảo vệ môi trường.

Thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm, huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các phòng ban cơ quan; UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ tiêu về môi trường theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

369600504_343063728048611_8378785696550298455_n.jpg
Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện tại thị trấn Bắc Yên.

Phân công, xác định trách nhiệm, giao rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá. Huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân trong công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý chất thải rắn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ chức ra quân các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về giải quyết ô nhiễm môi trường.

Chỉ đạo UBND các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xả thải của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Tuyên truyền người dân vứt rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không vứt rác xuống sông, suối gây ô nhiễm. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn các tổ, bản, khu dân cư bổ sung các quy định bảo vệ môi trường trong khu dân cư, nơi công cộng vào các hương ước, quy ước của tổ, bản, tiểu khu. Vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh đường giao thông, nơi công cộng, thực hiện quy chế quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân và đăng ký thực hiện quy ước, cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường.

Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên, trong năm 2023, Bắc Yên đã triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn tại thị trấn Bắc Yên với mô hình Ngôi nhà xanh thu gom và phân loại rác thải nhựa. Hội liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn đã xây dựng mỗi xã 1 mô hình về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải.

Đồng thời, tiếp tục duy trì vận hành hiệu quả Khu xử lý chất thải rắn huyện. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ chất thải rắn đô thị trên địa bàn huyện Bắc Yên được thu gom, xử lý đạt 97%; Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom đạt 71%. Chú trọng thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ, lẻ như chợ, cửa hành kinh doanh, dịch vụ ăn uống…

1(2).jpg
Phụ nữ Bắc Yên thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường các tuyến đường giao thông, tuyến đường phụ nữ tự quản.

Thời gian tới, huyện Bắc Yên sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp đồng bộ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về môi trường thuộc hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, cũng như góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Đưa nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt vào nội dung sinh hoạt tại các trường học, các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đoàn thể tổ chức; tại các cuộc họp, sinh hoạt của bản, khu dân cư.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm kịp thời phát hiện hành vi vi phạm trong thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn; giám sát hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm đổ thải trái phép trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Có cơ chế, chính sách khuyến khích đối với các hoạt động tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn và đối với sản phẩm tái chế từ chất thải.

Đảm bảo việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các hộ gia đình trên địa bàn phải được thực hiện chậm nhất là trước 31/12/2024. Phấn đấu mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện được thu gom đạt 75% số lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và được vận chuyển, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trên cơ sở tối đa hoá khả năng tái chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Yên (Sơn La): Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO