--Quảng cáo---

Bắc Ninh: Hiện đại hóa nhiều thủ tục hành chính công

Đất đai - Thúy Nhi - 09:40 10/08/2021

(TN&MT) - Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đất đai, từng bước hiện đại hóa cung cấp dịch vụ công về đất đai theo hướng Chính phủ điện tử. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ; hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường quản lý đối với các tổ chức dịch vụ công.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, tỉnh đã tập trung rà soát thủ tục hành chính về đất đai để tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, huyện; công bố 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT. Đồng thời, rà soát cung cấp 33 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công mức độ 3, 4. Toàn bộ thủ tục hành chính được người dân, tổ chức thực hiện trực tiếp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng quy trình giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp đối với 32 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai và liên thông giữa các cấp chính chính quyền đối với 7 thủ tục hành thuộc lĩnh vực này. Duy trì và thực hiện tốt việc kết nối, tích hợp thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử của Sở TN&MT với Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Về tình hình cải cách thủ tục hành chính đất đai, thời gian qua, tỉnh đã tập trung rà soát, cải cách, nhất là những thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ, đồng thời đề xuất giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai với tỷ lệ cặt giảm trung bình 37,3% so với quy định; xây dựng, triển khai cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn.

Cổng Dịch vụ công được phát huy hiệu quả.

Gần đây nhất, thực hiện Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh theo hướng tiếp tục cắt giảm về thời gian và tạo điều kiện để người dân được thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi nhất.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, không có hồ sơ chậm, muộn. Đồng thời, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công, từng bước tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở TN&MT.

Đặc biêt, Sở TN&MT cũng công khai thường xuyên địa chỉ, email, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, thời gian qua, Sở TN&MT chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cũng như việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả chưa cao vì khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế.

Ngoài ra, phần mềm một cửa điện tử chuyên ngành chưa tích hợp được với hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, trong khi tiến độ nâng cấp, chỉnh sửa cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính còn chậm nên ảnh hưởng đến việc tích hợp, kết nối với Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đất đai, từng bước hiện đại hóa cung cấp dịch vụ công về đất đai theo hướng Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ; hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cưởng quản lý đối với các tổ chức dịch vụ công.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO