--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - Bài và ảnh: Linh Nga - 11:07 19/05/2020

(TN&MT) - Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản… luôn được Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, đã kịp thời giải quyết những trường hợp vi phạm, góp phần ổn định trật tự an ninh - xã hội; nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kịp thời phát hiện và xử lý

Theo Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, những năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường đã được Sở TN&MT triển khai một cách toàn diện. Theo đó, để kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý những sai phạm, lực lượng Thanh tra Sở TN&MT đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất theo quy định thuộc lĩnh vực ngành quản lý đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Trong năm 2019, Thanh tra Sở TN&MT đã thực hiện 33 cuộc thanh tra đối với 57 tổ chức, doanh nghiệp trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước.

Cụ thể, đối với công tác quản lý đất đai, trong năm 2019, Sở đã tiến hành kiểm tra 37 dự án. Kết quả có 26 dự án đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ; 10 dự án chậm đưa đất vào sử dụng và 1 dự án sử dụng sai mục đích. Sở đã thông báo kết quả kiểm tra việc sử dụng đất cho 17 doanh nghiệp; báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép 2 doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để triển khai dự án; tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định xử lý với trường hợp vi phạm trong việc sử dụng đất.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra hoạt động của nhà máy có nguồn thải lớn

Đối với lĩnh vực địa chất khoáng sản, Sở đã tiến hành 3 Đoàn Thanh tra, kiểm tra, triển khai hơn 30 lượt kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Sở TN&MT đã phát hiện 8 vụ việc khai thác khoáng sản trái phép và có văn bản đề nghị các địa phương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, đã tổ chức 541 buổi kiểm tra. Kết quả kiểm tra đã phát hiện và xử lý 101 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, tịch thu khoảng 8,564 ngàn mét khối cát; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2019, Sở tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khai thác nước từ các hồ cấp nước sinh hoạt và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 13 cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch ven biển trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc và Côn Đảo.

Riêng đối với lĩnh vực môi trường, theo Kế hoạch thanh kiểm tra năm 2019 của Sở dự kiến sẽ thanh tra, kiểm tra khoảng 250 cơ sở nhưng do một số lý do khách quan  như dịch tả heo châu Phi; kế hoạch thanh kiểm tra tại các cơ sở có sự trùng lặp giữa các cơ quan.... Do vậy, trong năm 2019, Sở đã triển khai thanh tra, kiểm tra đối với 82 cơ sở. Kết quả thanh tra, kiểm tra ban đầu đã xử phạt 417 triệu đồng. Sở phối hợp tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ TN&MT thanh tra đối với 43 cơ sở trong đó có những nguồn thải lớn, mức độ ô nhiễm cao như: luyện phôi thép, cán thép, xi măng, giấy... Kết quả thanh tra đã xử phạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Tiếp tục giám sát chặt chẽ

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng, phát triển và bảo vệ các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm chỉ đạo, bởi đây là lĩnh vực quan trọng trong trụ cột phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Tuy vậy, hiện nay, tình trạng thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản hay tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra, nhiều sự cố gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân.

“Nguyên nhân của tình trạng trên là do điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mạng lưới quan trắc theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa bao phủ phù hợp với tình hình hiện tại. Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, nhất là các cơ sở quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ còn hạn chế, nhiều cơ sở chủ yếu chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nên vẫn còn nhiều cơ sở xả thải nước thải trực tiếp ra môi trường”, ông Lê Ngọc Linh cho biết thêm.

Đoàn kiểm tra của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở chế biến hải sản

Cũng theo ông Lê Ngọc Linh, để khắc phục những hạn chế, chủ động quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Sở sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động thanh tra, kiểm tra; đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường toàn tỉnh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của Sở TN&MT.

Đồng thời, Sở tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước. Theo đó, Sở tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; tiếp tục kiến nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn.

Cùng với đó, Sở TN&MT sẽ kịp thời tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất không đúng quy hoạch, không đúng mục đích, đặc biệt là đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng; đẩy mạnh việc rà soát, xử lý, công bố công khai các dự án nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng để lãng phí đất đai; tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các làng nghề, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông và hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như các cơ sở, dự án theo quy định phải có ĐTM nhưng đến nay chưa thực hiện; kịp thời hướng dẫn các cơ sở, dự án thực hiện các thủ tục về môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Mặt khác, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn và việc không chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản của các cấp có thẩm quyền; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường tới toàn thể cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài việc tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các đoàn kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ở hầu hết các lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước... Chỉ tính đến hết quý I/2020, Sở đã trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý vi phạm hành chính đối với 20 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với tổng số tiền xử phạt là hơn 1,3 tỷ đồng.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO