--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - Linh Nga - 11:46 15/02/2022

Năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Theo đó, ở hầu hết các lĩnh vực đều đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành quả trong khâu đột phá

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 và đã tác động trực tiếp đến ngành TN&MT. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành TN&MT tỉnh đã xây dựng phương châm hành động “Kỷ cương, hành động, hiệu quả” với 2 khâu đột phá đó là đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2021, Sở TN&MT đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trong đó, quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, phòng ban; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể ở từng nội dung; triển khai mô hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước của địa phương.

a1.-giai-quyet-tthc.jpg

Đơn giản hóa TTHC lĩnh vực TN&MT góp phần mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh chụp tại thời điểm trước giãn cách xã hội)

Trong đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 6 Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung và TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước, biển và hải đảo, đất đai, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, UBND cấp huyện và cấp xã; thực hiện cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết đối với 89 TTHC so với quy định, đơn giản hóa 10 TTHC năm 2021 thuộc quản lý của Sở.

Cùng với đó, Sở TN&MT còn vận hành hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu địa chính để thí điểm cấp Giấy chứng nhận liên huyện đối với 3 TTHC tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, thị xã Phú Mỹ và Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Vũng Tàu; đưa vào sử dụng Sổ tay đất đai mobile Android và iOS (App iLand.BRVT) - ứng dụng chạy trên thiết bị di động giúp người dùng có thể tra cứu các thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã hoàn thành công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; đồng thời, hoàn thiện thực hiện việc đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 65/82 đơn vị hành chính cấp xã và huyện; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2021 là 170.770,56 ha chiếm 98,66 % (tăng 0,02% so với năm 2020).

Hiện, Bà Rịa - Vũng Tàu đã kiểm soát hiệu quả nước thải từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; bảo vệ nghiêm ngặt, chặt chẽ nguồn nước các hồ cấp nước sinh hoạt (Đá Đen, Sông Ray...); kịp thời cải thiện, khắc phục ô nhiễm khu vực đầm nước Cống số 6, không để ảnh hưởng đến hoạt động nuôi thủy sản lồng bè trên sông Chà Và; xử lý triệt để 28/28 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải khí thải, nước thải lớn và chất lượng các hồ cấp nước sinh hoạt, các sông thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục; các “điểm nóng” về môi trường thường xuyên được rà soát, xử lý, dần kiểm soát tốt; công tác quan trắc môi trường và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường được tăng cường…

Tập trung hoàn thành các mục tiêu

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định: Trong năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song ngành TN&MT tỉnh đã quyết liệt triển khai các giải pháp, nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các lĩnh vực được phân công, đóng góp quan trọng cho ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng bền vững.

a2-tuyen-truyen-bvmt.jpg

Lực lượng thanh niên và người dân Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia dọn rác, góp phần bảo vệ môi trường. (Ảnh chụp tại thời điểm trước giãn cách xã hội).

Theo ông Nguyễn Văn Hải, mục tiêu cụ thể trong năm 2022 đối với ngành TN&MT tỉnh là thực hiện Phương án sử dụng đất cấp tỉnh, phân bổ và khoanh vùng chức năng theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án sử dụng mặt nước biển; xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, hoạt động khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước…

Để đạt được các mục tiêu trên, ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách TTHC, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng các quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

Trong đó, đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất hàng năm phù hợp với sự biến động của thị trường và quy định của pháp luật; phát huy vai trò các tổ hỗ trợ về bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trên địa bàn.

Trong năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 2.504 hồ sơ TTHC, trong đó, đã thực hiện 2.333 hồ sơ (2.291 hồ sơ đúng hạn, chiếm 98,2%), cao hơn so với năm 2020 (94,3%); đang thực hiện 171 hồ sơ… Đặc biệt, việc tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan, giúp giảm bớt việc đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT sẽ tập trung nguồn lực thực hiện xóa, giảm các “điểm đen” môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt; tập trung thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi chôn lấp rác thải sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện; thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Côn Đảo; nâng cao vai trò, trách nhiệm về quản lý, bảo vệ môi trường ở cấp cơ sở, nhất là chính quyền cấp xã; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên.

Mặt khác, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động đào ao, san hạ mặt bằng cải tạo đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân; thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch được duyệt; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO