Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai

Linh Nga| 12/12/2022 17:43

(TN&MT) - Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường, đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến lĩnh vực đất đai đã được giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

1-du-an-lam-duong.jpg
Thi công Dự án nâng cấp đường ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị kéo dài nhiều năm do người dân khiếu nại trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất


Tỷ lệ giải quyết đơn thư đúng hạn đạt 91,34%

Theo báo cáo mới đây của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, trong năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.978 đơn, tăng 28,23% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 1.295 đơn khiếu nại, 397 đơn tố cáo, 3.290 đơn kiến nghị. Nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm hành chính về đất đai…

Trên cơ sở rà soát, phân loại, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong quá trình triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng đến nhà ở, đất sản xuất, đời sống, sinh kế của người dân.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân; thường xuyên nắm tình hình cơ sở, lắng nghe và nắm bắt những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tình hình tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách, quản lý; có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp, vượt cấp.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 Quy định về “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, giúp ổn định tình hình về khiếu nại, tố cáo trong thời điểm hiện tại và cả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Trong thời gian qua, các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Theo đó, các sở, ngành có liên quan và các địa phương đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo chức năng, thẩm quyền.

Đồng thời, kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật, không để quá thời hạn quy định; tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc tiếp nhận, chuyển đơn cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cũng theo ông Nguyễn Công Vinh, với sự tập trung, quyết liệt chỉ đạo của UBND tỉnh và sự quyết tâm cao của các ngành, các cấp và các địa phương nên đến nay, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự chuyển biến tích cực. Trong năm 2022, đã giải quyết các khiếu nại, tố cáo đạt 91,34% trên tổng số vụ đến hạn, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra (chỉ tiêu giao đạt 85%). Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc củng cố lòng tin của người dân đối với Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2-gap-go-doanh-nghiep.jpg
Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho doanh nghiệp


Tập trung thực hiện nhiều giải pháp

Mặc dù việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đúng hạn đạt tỷ lệ cao (91,34%), song trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đến nay, vẫn còn 03 vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai tồn đọng trong kế hoạch của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa giải quyết được. Nguyên nhân là nội dung vụ việc có tính chất phức tạp, cần tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh cho rằng: Việc tiếp tục triển khai các dự án để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ lợi ích cộng đồng; đồng thời, sự gia tăng giá trị quyền sử dụng đất đã có phần ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân; công tác giải phóng mặt bằng nếu không được thực hiện đúng quy định thì vẫn trở thành nguyên nhân chủ yếu phát sinh khiếu nại, tố cáo. Vì vậy, trong thời gian tới, tình hình khiếu kiện, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh sẽ còn phát sinh nhiều, có thể còn phát sinh vụ việc phức tạp và vẫn chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tập trung thực hiện nhiều dự án trọng điểm. 

Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thi hành các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ để làm tốt việc tham mưu; đề cao trách nhiệm của người có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Đồng thời, tăng cường năng lực và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; tích cực hỗ trợ và chủ động đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho công dân để họ thực hiện quyền khiếu nại đúng theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO