--Quảng cáo---

Bà Rịa – Vũng Tàu : Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020

Biển đảo - Linh Nga - 19:46 03/06/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt đến hết tháng 6/2020 trên phạm toàn tỉnh.

Huy động lực lượng tham gia dọn rác tại bãi biển Tp. Vũng Tà

Theo đó, UBND yêu cầu  các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung triển khai một số nội dung như: Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành và nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép các nội dung có liên quan trong văn kiện của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông; Tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, với các hình thức như: Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại… nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua có sự tham gia của cộng đồng; đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ như: Ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường,… Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản báo cáo kết quả thực hiện của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/7/2020.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy giá trị tài nguyên biển
    Biển đảo - Linh Nga - 10:33 05/12/2019
    (TN&MT) - Tận dụngnhững giá trị tài nguyên biển, Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang đẩy nhanh xây dựng các dự án ven biển, dành nhiều nguồn lực đầu tư, nâng cấp chỉnh trang đô thị, thu hút nhiều dự án lớn có vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO