--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn thành việc đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai

Đất đai - Linh Nga - 17:03 11/02/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban Quyết định số193/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thực hiện Dự án điều tra, đánh giá chất lượng tiềm năng đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khu vực bờ biển huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Đây là dự án đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học nguồn tài nguyên đất đai của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó, làm cơ sở đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khai thác sử dụng đất có hiệu quả cả về số lượng, chất lượng tài nguyên đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt còn là cơ sở dữ liệu quan trọng trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Theo kết quả của dự án, về chất lượng đất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm: Đất có chất lượng cao có tổng diện tích có 41.857,91ha, chiếm 30,02% diện tích điều tra, đánh giá chất lượng đất. Trong đó, phân bố tại thành phố Vũng Tàu là 261,74 ha; thành phố Bà Rịa là 2.450,34 ha; thị xã Phú Mỹ 9.811,34 ha; huyện Châu Đức 17.462,79 ha; Đất Đỏ 8.946,14ha; Long Điền 2.531,72ha; Xuyên Mộc 41.597,02ha.

Đất có chất lượng trung bình có tổng diện tích có 87.132,86ha, chiếm 62,50% diện tích điều tra, đánh giá chất lượng đất và đất có chất lượng thấp là 10.432,02ha, chiếm 7,48% diện tích điều tra, đánh giá chất lượng đất.

Về tiềm năng đất đai của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm: Mức đất có tiềm năng thấp là 10.851,90 ha, chiếm 6,33% diện tích đánh giá tiềm năng đất đai. Mức đất có tiềm năng trung bình là 115.269,28 ha, chiếm 67,21% diện tích đánh giá tiềm năng đất đai.

Mức đất có tiềm năng cao là 54.392,75 ha, chiếm 26,47% diện tích đánh giá tiềm năng đất đai. Trong đó, huyện Xuyên Mộc có 18.735,18ha và trở thành địa phương có diện tích đất tiềm năng cao lớn nhất trong toàn tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO