Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy nhanh việc di dời các cơ sở chế biến hải sản vào khu chế biến tập trung

Linh Nga| 28/10/2022 14:07

(TN&MT) - Nhằm sớm khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chế biến hải sản (CBHS), UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các ngành chức năng đẩy nhanh việc di dời các cơ sở CBHS vào các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN).

1-che-bien-hai-san-nho-le.jpg
Tập trung rà soát, phân loại các cơ sở CBHS để đưa vào CCN CBHS tập trung

Việc di dời còn nhiều khó khăn

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong những năm qua, mặc dù các ngành chức năng của tình đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc xả thải của các cơ sở CBHS, tình trạng vi phạm về xả thải của các cơ sở CBHS, nhất là các cơ sở có quy mô nhỏ, hộ gia đình vẫn còn diễn ra. Do đó, đến nay hoạt động CBHS vẫn đang là “điểm nóng” về môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng di dời vào các KCN, CCN, vùng tập trung trên địa bàn tỉnh, các Sở, ngành chức năng cũng đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, thống kê, các cơ sở phù hợp với tiêu chí di dời, cần phải di dời; chuyển đổi ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất. Qua thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 412 cơ sở CBHS thuộc đối tượng di dời.

Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở CBHS vào KCN, CCN còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là việc di dời có liên quan đến sinh kế của nhiều hộ gia đình, nên các địa phương cần có thời gian để rà soát, đánh giá lại mức độ ô nhiễm, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của từng cơ sở, để vận động chuyển đổi ngành nghề, chấm dứt hoạt động hay phải di dời..., trên cơ sở đó mới xây dựng kế hoạch di dời cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 3 CCN phục vụ di dời gồm: CCN CBHS Lộc An, CCN CBHS Bình Châu, CCN Hoà Long. Song, các cụm CCN này chưa được hoàn thiện, nên chưa đủ cơ sở pháp lý để Công ty IZICO là đơn vị được giao quản lý, ký hợp đồng cho thuê lại đất đối với những cơ sở di dời.

Ngoài ra, do quỹ đất trong CCN còn lại rất ít, nên những địa phương có CCN CBHS tập trung chỉ ưu tiên bố trí di dời cho các cơ sở CBHS thuộc địa bàn, chưa giải quyết cho cơ sở của các địa phương khác. Do đó, một số địa phương như: TX. Mỹ, TP. Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Châu Đức không có CCN CBHS tập trung để phục vụ di dời, nên công tác di dời chưa thực hiện được.

khu-che-bien-hai-san-tap-trung.jpg
Sẽ đầu tư bổ sung 01 CCN CBHS với qui mô khoảng 39,5ha để đáp ứng đủ diện tích, nhu cầu di dời của các địa phương

Triển khai nhiều giải pháp

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở: NN&PTNT, Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu đề xuất địa điểm bổ sung CCN CBHS với qui mô khoảng 39,5ha để đáp ứng đủ diện tích, nhu cầu di dời của các địa phương.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn hoàn tất các thủ tục về đơn giá thuê lại đất của các CCN; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty IZICO theo quy định để Công ty ký hợp đồng cho thuê lại đất đối với những cơ sở di dời vào CCN tập trung, nhằm khắc phục triệt để ô nhiễm môi trường từ hoạt động CBHS.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện lập kế hoạch thực hiện cụ thể đối với việc hỗ trợ chi phí cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng di dời đã được UBND tỉnh phê duyệt có nguyện vọng chuyển đổi ngành nghề hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định tại Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; phân loại các cơ sở CBHS để đưa những cơ sở chưa có hệ thống xử lý nước thải vào khu CBHS tập trung trước, số còn lại thực hiện theo lộ trình phù hợp;

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan liên quan xem xét những cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch có trong danh sách di dời đã được UBND tỉnh phê duyệt, có khả năng cải tạo nhà xưởng giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường. Riêng Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu phương án thực hiện di dời cơ sở CBHS có loại hình sản xuất phù hợp vào KCN Đất Đỏ.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương tập trung mọi nguồn lực để thực hiện quyết liệt công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo Chỉ thị 33-CT/TU ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các Sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về công tác BVMT; tập trung kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các “điểm nóng” về môi trường, nhất là hoạt động xả thải của các cơ sở CBHS để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy nhanh việc di dời các cơ sở chế biến hải sản vào khu chế biến tập trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO