Môi trường

An Giang: Chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường mùa mưa 2024

Lê Hùng 23/05/2024 - 10:42

(TN&MT) - Thực hiện Công văn số 90/MTMN-GSMT ngày 26/4/2024 của Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Nam về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa; Sở TN&MT tỉnh An Giang vừa có Văn bản đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa năm 2024.

a-an-giang-mt.jpg
An Giang chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa năm 2024

Theo đó, Sở TN&MT An Giang đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT; chủ động rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, nhất là tại các lưu vực sông, kênh, rạch, các khu vực nuôi trồng thủy sản, các khu vực lưu chứa, chôn lấp chất thải đã từng xảy ra sự cố môi trường và có các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thải không để sự cố lặp lại trong mùa mưa 2024.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu và lập, công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thường xuyên theo dõi thông tin dự báo về các hiện tượng thời tiết bất thường để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trước, trong và sau mỗi đợt bão, mưa lũ; không để xảy ra sự cố môi trường tại các đơn vị, địa phương, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố và sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định.

Đồng thời, Sở TN&MT An Giang cũng đề nghị chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa bàn tỉnh xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường theo kế hoạch đã phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Sở TN&MT An Giang lưu ý chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, các công trình lưu giữ và xử lý chất thải, khu vực lưu giữ hóa chất đảm bảo chắc chắn, an toàn, không bị ảnh hưởng do mưa; nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn xả thải; xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải, ô nhiễm môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải có thể xảy ra.

Ngoài ra, Sở TN&MT An Giang giao Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Phòng Quản lý môi trường thuộc Sở TN&MT tổ chức theo dõi, giám sát kết quả quan trắc định kỳ, quan trắc tự động, liên tục của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trên địa bàn. Trong trường hợp phát hiện thông số giám sát vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thì phải thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định tại khoản 6 Điều 97 và khoản 7 Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường mùa mưa 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO