--Quảng cáo---
  • Nghị quyết số 19

Thanh Hoá: Đổi mới, hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai
Tổng kết Luật Đất đai 2013 - Văn Dũng (thực hiện) - 11:08 28/09/2021
(TN&MT) - Sau 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, Thanh Hóa đã có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ. Đặc biệt, những quy định trong giao đất, thuê đất để thực hiện dự án đầu tư đã góp phần phòng, chống nhiều tiêu cực, tham nhũng.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
  • Hệ thống thông tin đất đai - Nền tảng phát triển Chính phủ điện tử
    Ngành TN&MT - Nguyễn Mạnh Hiển, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - 13:41 16/07/2020
    Để hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai tạo nền tảng cho việc xây dựng “Chính phủ điện tử”, những năm qua, ngành Quản lý đất đai (QLĐĐ) đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống thông tin đất đai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO