--Quảng cáo---
  • bảng giá đất

Bảng giá đất cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2024: Nhiều tỉnh, thành phố chưa công khai
SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 - Trường Giang - 08:53 07/07/2022
(TN&MT) - Nhiều cơ quan Nhà nước ở địa phương đã thực hiện đăng tải công khai bảng giá đất cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và đã cung cấp thông tin về kế hoạch sử dụng đất theo yêu cầu của công dân. Tuy nhiên, thông tin cung cấp chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ, đồng thời, tỷ lệ các tổ chức thực hiện tốt các quy định vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO