--Quảng cáo---

Yêu cầu về nội dung và sản phẩm nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Môi trường - 00:00 07/12/2017

(TN&MT) - Theo quy chế tổ chức hoạt động Chương trình Khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia “KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020” (BĐKH/16-20), Vụ Khoa học và Công nghệ trình Bộ trưởng Bộ TN&MT tổ chức đánh giá, nghiệm thu, công nhận và công bố công khai kết quả thực hiện mỗi đề tài, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN và các văn bản có liên quan. 

Thông tư quy định cụ thể, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm có trách nhiệm tự dánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia và nộp lại cho Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TN&MT). Theo đó, nội dung đánh giá bao gồm báo cáo tổng hợp (cùng các tài liệu cần thiết kèm theo) và sản phẩm của nhiệm vụ so với đặt hàng. 

Báo cáo tổng hợp cần thể hiện tổng quan các kết quả nghiên cứu liên quan đến nhiệm vụ; số liệu, tư liệu có tính đại diện, tin cậy và cập nhật. Nội dung báo cáo là toàn bộ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày theo kết cấu hệ thống và lô-gic, với các luận cứ khoa học có cơ sở lý luận và thực tiễn cụt hể, giaiar đáp những vấn đề nghiên cứu đặt ra, phản ánh trung thực kết quả thực nhiệm vụ phù hợp với thông lệ chung. Kết cấu nội dung và văn phong khoa học phù hợp.

Về sản phẩm, ngoài các yêu cầu ghi trong hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ, sản phẩm của nhiệm vụ cấp quốc gia phải đáp ứng thêm một số yêu cầu. Đối với sản phẩm là: mẫu; vật liệu; thiết bị, máy móc; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi và các sản phẩm có thể đo kiểm cần được kiểm định/khảo nghiệm/kiểm nghiệm tại cơ quan chuyên môn có chức năng phù hợp, độc lập với tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

Đối với sản phẩm là: nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình...); đề án, qui hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm tương tự khác cần được thẩm định bởi hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia do tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành lập.

Đối với sản phẩm là: kết quả tham gia đào tạo sau đại học, giải pháp hữu ích, sáng chế, công bố, xuất bản và các sản phẩm tương tự khác cần có văn bản xác nhận của cơ quan chức năng phù hợp.

V. Huyền

 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO