Xã hội

Yên Thế (Bắc Giang): Đào tạo nghề cho người nghèo, hỗ trợ việc làm bền vững

Bảo Hà 29/02/2024 - 14:59

Để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Yên Thế đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức người dân trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đây là hướng đi vững chắc để thoát nghèo bền vững và giúp người dân có cuộc sống ổn định.

tan-soi-1.png
Huyện Yên Thế đẩy mạnh thực hiện dự án 4 Phát triển giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp cho vùng nghèo, vùng khó khăn được xác định cả về quy mô và chất lượng đào tạo, nhằm hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn các địa phương, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Nhằm giúp người dân vùng nghèo, vùng khó khăn tìm kiếm việc làm, Huyện Yên Thế đẩy mạnh thực hiện dự án 4 Phát triển giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I từ năm 2021 - 2025) và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND huyện tổ chức, triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, trong đó xác định công tác đẩy mạnh hỗ trợ việc làm là một mục tiêu quan trọng giúp nhiều người dân thoát nghèo bền vững, làm giàu.

Để thực hiện những mục tiêu trên, huyện đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, người lao động sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tăng cường sự phối hợp tham gia giám sát việc triển khai thực hiện dự án này đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả.

tuu-van-huong-nghiep-va-xuat-khau-lao-dong-cho-doi-tuong-hoc-sinh-thpt.jpg
Tư vấn hướng nghiệp cho và xuất khẩu lao động cho học sinh các địa phương.

Xác định con người là yếu tố trung tâm, những năm qua huyện Yên Thế đã chỉ đạo các xã tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, nhằm nâng cao tay nghề, kĩ năng, qua đó giúp người dân có nghề nghiệp với thu nhập ổn định, cải thiện kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo. Theo đó, năm 2023, đã tổ chức 10 phiên tư vấn giao dịch việc làm (ngày hội việc làm) đã hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm cho 1800 người lao động.

Ông Dương Ngọc Minh, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Yên Thế cho biết, ngay khi Kế hoạch số 18/KH-UBND được triển khai nhằm cụ thể hóa thực hiện dự án 4 (trong đó có các tiểu dự án, phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ việc làm bền vững); với mục tiêu, lộ trình và các chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, mục tiêu của chương trình là phát triển giáo dục nghề nghiệp cả về quy mô và chất lượng đào tạo, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống...

Tỷ lệ lao động sau khi đi làm việc đã có cuộc sống tốt hơn chiếm 60%, tỷ lệ hộ gia đình thoát nghèo chiếm 0,9%, nhiều gia đình đã khá hơn và góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo sự ổn định về an ninh, chính trị, xã hội trên địa bàn.

tu-van-tai-tt-phon-xuong.png
Tư vấn nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với trình độ lao động nghèo.

Ông Minh cho biết thêm, năm 2024 mục tiêu của huyện đề ra, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo huyện 2,29%.

Để đạt mục tiêu, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo, để hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại hoặc dựa dẫm vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Bên cạnh đó, tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và vùng khó khăn trên nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với trình độ lao động nghèo. Đồng thời phát động sâu rộng phong trào nhận giúp đỡ hộ nghèo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến cơ sở. Mặc khác, đầu tư hạ tầng, kết nối với các vùng phát triển, hỗ trợ vốn, kỹ thuật sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cũng cần quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề cho người nghèo, để họ có cơ hội tìm việc làm và hưởng lợi trực tiếp từ quá trình này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Thế (Bắc Giang): Đào tạo nghề cho người nghèo, hỗ trợ việc làm bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO