Yên Bái: Phấn đấu 95% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh

Thanh Ngà| 23/10/2020 05:46

(TN&MT) - Theo kế hoạch giai đoạn 2020-2025 dự kiến 95% dân số khu vực nông thôn của tỉnh Yên Bái có nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Trong những năm qua, bằng việc lồng ghép các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, vốn Chương trình 30A của chính phủ, vốn Chương trình 134, chương trình 135, vốn WB và đặc biệt là vốn tín dụng 62 và đóng góp của người dân... hiện đang phát huy hiệu quả đầu tư trên địa bàn, góp phần đưa tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn toàn tinh có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến hết năm 2019 là 608.382 người, đạt tỷ lệ 90%.

Yên Bái phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 có 95% dân số nông được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Đối với công trình cấp nước tập trung, đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 354 công trình (chủ yếu là cấp nước tự chảy); công trình cấp nước nhỏ lẻ do ngân hàng chính sách xã hội thực hiện, sử dụng nguồn vốn theo Quyết định số 62/QĐ-TTg, ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (vốn tín dụng 62) cho dân vay xây dựng các công trình như: Giếng đào, giếng khoan. Tổng số công trình cấp nước nhỏ lẻ là 97.000 công trình.

Cùng với đó, việc lồng ghép thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến hết năm 2019 tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 67 xã. Trong đó, có 67 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã có tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh thấp nhất là 90%.

Trong giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến 95% dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tăng 5% so với năm 2019, tương đương với 73.602 người dân nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Để đạt được mục tiêu đó, trong giai đoạn tới dự kiến sẽ xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa 56 công trình cấp nước tập trung nông thôn và tiếp tục thực hiện Dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 21 tỉnh giai đoạn 2021-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Phấn đấu 95% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO