--Quảng cáo---

Xem xét, đề xuất ủy quyền trong chuyển đổi đất lúa

Đất đai - Phạm Oanh - 15:26 02/03/2022

Trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, đề xuất việc ủy quyền phân cấp cho cấp tỉnh trong chuyển đổi đất lúa trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Cử tri tỉnh Trà Vinh đề nghị xem xét ủy quyền phân cấp cho cấp tỉnh trong chuyển đổi đất lúa để xây dựng cụm công nghiệp. Bởi thực tế hiện nay, thời gian này, thường kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và kêu gọi đầu tư.

Về vấn này, Bộ TN&MT có ý kiến như sau:

Ngày 13/11, Quốc hội đã ký ban hành một số Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương. Trong đó, có Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, có phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp thành phố Hải Phòng chấp thuận việc sử 34 dụng đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

dat-lua.jpg
Ảnh minh họa

Đồng thời là Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, trong đó, có phân cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận việc sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha, đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha, đất rừng sả xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Và Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, trong đó, có phân cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận việc sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha, đất trồng lúa 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha, đất rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Quốc hội sẽ quyết định dừng việc thí điểm này hay mở rộng triển khai cho các tỉnh khác. Trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết việc thí điểm của các Nghị quyết nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, đề xuất trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 trong thời gian tới.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO