--Quảng cáo---

Xây dựng TP. Cần Thơ thành trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL

Thời sự - K.Liên - 15:32 24/09/2020

(TN&MT) - Sáng 24/9, tại Hội trường Thành ủy TP. Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương cùng 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.000 đảng viên thuộc Đảng bộ TP. Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 24/9/2020 

Nhiều thành tựu nổi bật
Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ đã phấn đấu, nỗi lực vượt qua khó khăn thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm; giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tăng 1,65 lần so với năm 2015); giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,25%; thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm; nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ.

Cùng với đó kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng; chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo luôn được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ cho biết, bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố có sự chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được chú trọng, trong đó các cấp ủy đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và có hiệu quả các giải pháp của NQTW4 khóa XII; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ tiếp tục được thành phố thực hiện tốt.

Cạnh đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được ngăn chặn và đẩy lùi; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên, tạo dựng niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của thành phố.

Cũng theo ông Trần Quốc Trung, để đạt được những kết quả trên là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX; đồng thời, sự phối hợp, liên kết hợp tác tích cực, hiệu quả của các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL và cả nước.

Cùng với đó là sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ thành phố, sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ TP. Cần Thơ đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh; đồng thời, quan tâm chỉ đạo xây dựng nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút đầu tư; phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 24/9/2020 

Tập trung thực hiện các giải pháp

Đảng bộ TP. Cần Thơ xác định, bước sang giai đoạn mới, thành phố có nhiều mặt thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Trong đó, thuận lợi và cơ hội phát triển lớn nhất là Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đây là món quà quý giá mà Bộ Chính trị dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố. 

Với phương châm "Đoàn kết- Sáng tạo- Kỷ cương- Phát triển", trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ TP. Cần Thơ xác định mục tiêu phát triển của thành phố là xây dựng và phát triển thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ, là trung tâm của vùng ĐBSCL về công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp chế biến; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, du lịch, văn hóa và thể thao; đồng thời, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đó, Đảng bộ TP. Cần Thơ đề ra các giải pháp là chủ động kiến nghị với Trung ương và phối hợp với các địa phương trong vùng để hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW gắn với phát triển tổng thể vùng ĐBSCL; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế tri thức, trọng tâm là kinh tế số và tăng trưởng xanh. 

Cạnh đó huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối nội vùng và liên vùng; tăng cường quản lý đô thị, nhất là trật tự kỷ cương, văn minh đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. 

Quang cảnh buổi lễ khai mạc Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng phát triển thành phố bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới mà Đảng bộ TP. Cần Thơ đề ra; đồng thời lưu ý Đảng bộ TP. Cần Thơ trong thời gian tới cần tập trung phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, dự báo bối cảnh, đặc điểm tình hình trong những năm tới, cũng như tiềm năng, lợi thế, đặc thù riêng của Cần Thơ so với các tỉnh trong vùng. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Đảng bộ TP. Cần Thơ, quán triệt Nghị quyết số 59 ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tính kế thừa, phát triển, có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn tiếp theo; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân; là thành phố xanh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ, là trung tâm của vùng trên một số lĩnh vực quan trọng. 

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chục hình lưu niệm.

Cùng với đó, TP. Cần Thơ cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng; phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng; chủ động tổ chức liên kết với các tỉnh vùng ĐBSCL và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tham gia liên kết vùng để hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, coi biến đổi khí hậu vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thành phố thể hiện vai trò trung tâm vùng, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khác trong vùng.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu Cần Thơ cần sớm hoàn thành việc xây dựng và triển khai có hiệu quả Quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL; phát triển nhanh và bền vững TP. Cần Thơ trên cơ sở phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào, đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ của toàn vùng. 

Cạnh đó, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng, xã hội; tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế;…

  • TP. Cần Thơ:  Phấn đấu trở thành thành phố xanh, văn minh, hiện đại 
    Trong nước - Lê Hùng - 17:20 23/05/2020
    (TN&MT) - Ngày 23/5, tại TP. Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 17/2/2005 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” chủ trì Hội thảo.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO