Xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia phục vụ hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử

Việt Khang| 28/10/2020 14:12

(TN&MT) - Sáng ngày 28/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì Họp hội đồng thẩm định dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử”. Tham dự có các thành viên Hội đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chủ trì cuộc họp

Báo cáo tóm tắt dự án, ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, dự án “Đầu tư xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử” nằm trong Đề án “Xây dựng, hoàn thiện CSDL nền địa lý quốc gia” đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2020. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của dự án là xây dựng và hoàn thiện CSDL nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia hiện đại đồng bộ, thống nhất trong cả nước, đảm bảo được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và các nhu cầu của xã hội, phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử.

Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo tại cuộc họp

Về mục tiêu cụ thể, Dự án sẽ xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia và thành lập bản đồ địa hình quốc gia phủ trùm đất liền các tỷ lệ 1:25.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000; tỷ lệ 1:1.000.000 phủ trùm đất liền và vùng biển, hải đảo Việt Nam; Xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia và thành lập bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 trên vùng biển và hải đảo Việt Nam. Đồng thời, tăng cường năng lực trang thiết bị kỹ thuật công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong công tác cập nhật, quản lý, khai thác, vận hành CSDL nền địa lý quốc gia và thành lập bản đồ địa hình quốc gia.

Theo ông Hoàng Ngọc Lâm, sản phẩm của Dự án là hạ tầng thông tin dữ liệu cơ bản trong CSDL quốc gia tạo nền tảng xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; góp phần đáng kể trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tại cuộc họp, các thành viên đều nhấn mạnh đến tính cấp thiết để thực hiện Dự án và cho rằng Dự án sẽ giúp thực hiện hóa việc sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý dùng chung, thống nhất trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, làm tiền đề xây dựng hạ tầng hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia của Việt Nam trong xu thế phát triển chung của thế giới.

Bên cạnh đó, mục tiêu của Dự án đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và các nhu cầu của xã hội. Nội dung và giải pháp Dự án đưa ra đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như phương pháp luận khoa học và thực tiễn. Các công nghệ và giải pháp kỹ thuật lựa chọn trong Dự án là hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực không gian địa lý, đáp ứng được xu thế phát triển của công nghệ.

Toàn cảnh cuộc họp

Các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án để khi triển khai trong thực tiễn Dự án sẽ đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đặt ra.

Theo Tiến sỹ Trần Bạch Giang, nguyên Chủ tịch Hội Trắc địa - Bản đồ và Viễn thám Việt Nam, Ủy viên phản biện 1, dự án có tính khả thi rất cao dựa trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin ứng dụng trong đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý. Dự án đã lựa chọn mô hình CSDL tập trung kết hợp với CSDL phân tán. Tuy nhiên ông Giang cũng đề xuất cần làm rõ việc cài đặt cấu hình CSDL nền địa lý gốc và nền địa lý quốc gia.

Tiến sỹ Hoàng Minh Ngọc, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Ủy viên phản viện 2 cho rằng, việc thực hiện dự án sẽ huy động được tiềm lực, sức mạnh của cả Ngành Đo đạc và bản đồ từ cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, vì vậy cần tận dụng, kế thừa các sản phẩm dữ liệu đã sản xuất trước đây góp phần tiết kiệm và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Nhấn mạnh mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư Dự án được xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi là hợp lý, phù hợp với chương trình quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tuy nhiên Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Nguyễn Phi Sơn đề xuất cần xem xét, làm rõ hơn phạm vi đầu tư cả ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đồng thời đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, chủ động trao đổi để thống nhất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện Dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Thứ trưởng khẳng định: Việc xây dựng được hệ thống CSDL nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia thống nhất, đồng bộ sẽ góp phần hỗ trợ hiệu quả việc ra quyết định trong công tác quản lý nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Đặc biệt, CSDL nền địa lý được kết nối, chia sẻ giữa trung ương, địa phương và các Bộ, ngành đảm bảo tính thống nhất và an toàn, an ninh thông tin dữ liệu. Vì vậy, đề nghị đơn vị chủ trì cần rà soát lại mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện của Dự án; nghiên cứu, xem xét các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan để đảm bảo phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp cho công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực khác có sự thống nhất, không bị chồng chéo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia phục vụ hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO