Quảng Trị đề ra 4 nhóm tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu

(TN&MT) - Ngày 14/9, tại xã Hải Thượng (Hải Lăng, Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị .

Anh 1
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động xây dựng NTM kiểu mẫu

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Quảng Trị đã có nhiều bước tiến rõ rệt trên tất cả lĩnh vực đời sống của người dân nông thôn, chương trình NTM đã thực sự trở thành cuộc vận động mạnh mẽ và sâu rộng, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội nhằm phát triển nông thôn toàn diện. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 42/117 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 36% số xã của tỉnh), tiêu chí đạt bình quân là 14,25 tiêu chí/xã.

Nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực, đang từng bước lan tỏa đến khắp các vùng quê trên địa bàn tỉnh, điển hình như: Phong trào “Ánh sáng đường quê” với gần 1000 km được triển khai tất cả các xã trên địa bàn tỉnh; Phong trào “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, thực hiện tiêu chí “Vườn mẫu” ở huyện Cam Lộ.

Và phong trào “Ngày nông thôn mới”, “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” ở huyện Hải Lăng. Qua đó, đã có 21/90 thôn ở Hải Lăng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thành lập các câu lạc bộ tình nguyện thu gom rác thải ở Vĩnh Linh; xây dựng các tuyến “Đường hoa yêu thương” tại các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Triệu Phong... đặc biệt ở Vĩnh Linh đã triển khai 15km đường hoa yêu thương...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Quảng Trị, một số xã sau khi đạt chuẩn NTM đã “lúng túng”, chưa xác định được nội dung chỉ đạo tiếp theo để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến đến xây dựng NTM bền vững; công tác huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân chưa đáp ứng xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong tình hình mới...

Anh 2a
Các địa phương ký giao ước thi đua phát động phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu tại Quảng Trị

Tại lễ phát động xây dựng xã NTM kiểu mẫu, tỉnh Quảng Trị đã đề ra 4 nhóm tiêu chí nhằm khắc phục các hạn chế còn tồn tại cũng như phát huy hiệu quả đã đạt được trong giai đoạn tiếp theo:  Nhóm tiêu chí về Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo, trong đó chú trọng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập người dân nông thôn từ 1,2 - 1,5 lần, giảm hộ nghèo còn dưới 1,5%.

Nhóm tiêu chí về Giáo dục - Y tế - Văn hóa: Chú trọng công tác phổ cập giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; các điều kiện khám chữa bệnh, nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân lên 95%, xây dựng các mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia.

Nhóm tiêu chí về Môi trường: Nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Hình thành các  mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

Nhóm tiêu chí về An ninh trật tự - Hành chính công: Đảm bảo an ninh trật tự, bình yên ở khu vực nông thôn, không có khiếu kiện đông người trái pháp luật. Công khai, minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân được biết và chủ động thực hiện; có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả...

Anh 3
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh sau Lễ phát động

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu, phát biểu tại Lễ phát động, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương, ngành chức năng cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng NTM kiểu mẫu, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho mỗi bước đi của mình; phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể cấp xã, thôn trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đồng thời, chú trọng gắn việc xây dựng NTM kiểu mẫu với các phong trào xây dựng nông thôn, đô thị liên quan; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp” trong NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch, rõ ràng để dân biết, dân giám sát, dân kiểm tra và hưởng lợi; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu.

Dịp này, các địa phương tham dự đã ký giao ước phát động thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu. Sau buổi lễ, các đại biểu tham dự và đông đảo người dân địa phương đã ra quân hưởng ứng phong trào bằng các hoạt động thiết thực như trồng cây xanh, vệ sinh cảnh quan môi trường nông thôn...

Tiến Nhất

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục