Điện Biên: Kết quả bước đầu xây dựng chương trình nông thôn mới

(TN&MT) - Ngày 5/10, tỉnh Điện Biên tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp.

Tính đến tháng 6/2018, tỉnh Điện Biên có 16 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM. Trong đó, 13 xã đạt chuẩn và 3 xã cơ bản đạt chuẩn, 9 xã vượt chỉ tiêu; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM 13,79%, vượt 7,79% kế hoạch giao. Các xã còn lại đang hoàn thiện dần các tiêu chí, trong bộ tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó, có 13 xã cơ bản đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 39 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 24 xã đạt dưới 5 tiêu chí chiếm 20,68%, giảm 44 xã so với năm 2015.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
 

Tại Hội nghị, tỉnh Điện Biên cũng chỉ ra một số tồn tại của việc xây dựng NTM. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhiều cấp ủy đảng, chính quyền chưa sâu sát, đặc biệt là cấp xã phường; tiến độ thực hiện xây dựng NTM còn chậm (đặc biệt ở các xã đặc biệt khó khăn). Người dân một số xã vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, chất lượng cán bộ thực hiện chương trình NTM còn thiếu và yếu.

Để cán đích nông thôn mới từ nay đến năm 2020, tại một số xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hội nghị đã đề ra một số mục tiêu NTM bằng cách; duy trì giữ vững, nâng cao các tiêu chí đối với các xã đạt được công nhận đạt chuẩn NTM; phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn xã dưới 5 tiêu chí; đến năm 2020 toàn tỉnh có 2 đơn vị hành chính hoàn thành xây dựng NTM.

Các huyện ký kết với Ban xây dựng NTM tỉnh Điện Biên
Các huyện ký kết với Ban xây dựng NTM tỉnh Điện Biên
 

Bên cạnh đó, Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Điện Biên đã thu hút 15 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; tổ chức xây dựng và xác nhận 11 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm nghiệp an toàn. Phê duyệt 2 dự án cánh đồng lớn quy mô 53ha và chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn với 63ha cho kết quả tốt.

Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã hình thành và tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nhiều hộ gia đình đã chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu của tỉnh còn tồn tại một số hạn chế chưa cụ thể, trọng tâm từng lĩnh vực; công tác truyên truyền, phổ biến, quán triệt việc triển khai chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền còn đơn điệu; chưa xác định được các sản phẩm chủ lực gắn với lợi thế vùng. Thực hiện mô hình cách đồng lớn còn ít, chậm và gặp nhiều vướng mắc trong khâu đất đai, sức thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít.

Song, để phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tỉnh Điện Biên đưa ra nhiệm vụ cơ cấu lại các lĩnh vực đến năm 2020 như: Rà soát quy hoạch các lĩnh vực để bố trí, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, trong đó tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch, kế hoạch, đề án các lĩnh vực cho phù hợp với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; hoành thiện cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời tiếp tục đổi mới và phát triển các phương thức sản xuất phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển thị trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học – kỹ thuật ngàng nông nghiệp.

Riêng đối với giải pháp về nguồn vốn, tỉnh Điện Biên tăng cường hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn. Chuyển vốn hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (20 tỷ/năm) sang thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp nâng cao giá trị hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chính sách hỗ trợ thú y trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

UBND tỉnh Điện Biên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng NTM và tái cơ cấu nông nghiệp
UBND tỉnh Điện Biên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng NTM và tái cơ cấu nông nghiệp

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình MTQG, xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2018 và 5 tập thể 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2015 - 2017.

Trần Hương - Trần Thành

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục