Cụm Thi đua số 1 Thanh tra Chính phủ đạt nhiều thành tích vượt bậc

(TN&MT) - Ngày 30/11, tại TP. Đà Nẵng, Cụm Thi đua số 1 Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Cụm Thi đua số 1 tổng kết công tác năm 2018
Cụm Thi đua số 1 TTCP tổng kết công tác năm 2018

Kết thúc năm 2018, Cụm Thi đua số 1 gồm 5 TP trực thuộc Trung ương là: TP Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và TP HCM đã đạt nhiều thành tích vượt bậc trong công tác thanh tra hành chính, kiến nghị thu hồi tài sản thất thoát; tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN,TC)...

Theo báo cáo, năm 2018, toàn cụm đã tiến hành 895 cuộc thanh tra hành chính và 46.726 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, đã phát hiện tổng giá trị sai phạm về kinh tế - tài chính hơn 1.297 tỷ đồng và 36.119m2 đất, kiến nghị thu nộp ngân sách 1.083 tỷ đồng, đã thu hồi xong 1.048 tỷ đồng và 36.119m2 đất; đạt tỷ lệ 97%; kiến nghị xử lý bằng hình thức khác hơn 220 triệu đồng; xử lý hành chính 384 tập thể và cá nhân liên quan; chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 13 vụ vi phạm nghiêm trọng; ban hành 29.513 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 148,5 tỷ đồng.

Toàn cụm đã tiếp 105.975 lượt công dân đến phản ánh, KN,TC, trong đó có 871 đoàn đông người với 13.824 người. Tổng số đơn thư KN,TC, kiến nghị nhận được hơn 83.800 đơn. Sau khi phân loại, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp là 7.150 vụ đơn; kết quả đã giải quyết xong là 5.831 đơn.

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của TTCP về tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp và kéo dài; Thanh tra các TP trong cụm đã đề ra các biện pháp, phương hướng cụ thể để giải quyết dứt điểm. Trong đó, TP. Hà Nội đã giải quyết xong 6/9 vụ việc tồn đọng; Thanh tra Hải phòng giải quyết xong 30/31 vụ, chỉ còn 1 vụ do nguyên đơn vắng mặt tại địa phương; Thanh tra TP. HCM giải quyết xong 86/89 vụ việc phức tạp; Thanh tra TP. Cần Thơ đã giải quyết dứt điểm 14/15 vụ việc tồn đọng. Riêng Thanh tra TP. Đà Nẵng không còn vụ việc KN,TC tồn đọng, kéo dài.

Thi đua thực hiện cải cách hành chính, áp dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành được lãnh đạo Thanh tra 5 thành phố tập trung đẩy mạnh với phương châm đơn giản, công khai, minh bạch về thủ tục và đề cao trách nhiệm từng cá nhân; từng bước xây dựng tính chuyên nghiệp, hiện đại trong đội ngũ cán bộ, công chức... Trong đó, Thanh tra TP.HCM ban hành quyết định quy định về thực hiện xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Thanh tra TP; lắp đặt ki ốt tra cứu văn bản điện tử tại Phòng Tiếp công dân... Thanh tra Đà Nẵng tham mưu cho UBND TP xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN,TC, kiến nghị, phản ánh  và phòng, chống tham nhũng tại một Sở, ngành trên địa bàn.

Thanh tra thành phố Cần Thơ tham mưu cho Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định công bố danh mục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền Thanh tra TP, UBND cấp quận và xã. Thanh tra TP. Hải Phòng tiếp tục nâng cấp, vận hành “Hệ thống quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn TP”. Phần mềm này nhằm khắc phục tình ttrajng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hoặc đơn vị Nhà nước...

Tham dự và phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Miên đã đánh giá cao hoạt động thanh tra trong năm 2018 của Cụm Thi đua số 1. Nhờ thực hiện tốt công tác thanh tra, đã góp phần ổn định tình hình và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên những địa bàn trọng điểm của cả nước; kết quả nhiều cuộc thanh tra đột xuất đã được dư luận xã hội đánh giá cao...

Kết quả bầu chọn danh hiệu thi đua của cụm năm 2018, Cụm thi đua số 1 đã đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Thanh tra TP. Đà Nẵng, Thanh tra TP. Hà Nội được đề nghị tặng Bằng khen của TTCP. Năm 2019, Thanh tra TP.HCM sẽ làm Cụm trưởng cụm Thi đua số 1.

Năm 2019, Cụm Thi đua số 1 sẽ triển khai có hiệu quả chủ đề thi đua do Thanh tra Chính phủ và UBND các thành phố phát động. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các Đoàn thanh tra, đáp ứng mục tiêu “Tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kihp thời các vi phạm pháp luật, kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; quản lý kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất; về phòng, chống tham nhũng; tập trung tham mưu cho UBND các TP giải quyết KN,TC trên 90% số vụ việc mới phát sinh...

Anh Dũng

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục