--Quảng cáo---
  • Vùng đất “Châu xưa”

Sắc xuân Bắc Sơn
Xã hội - Hoàng Nghĩa - 11:41 15/02/2022
“Châu xưa”, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) ngày nay là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) vẫn còn in đậm trong trang sử Việt Nam. Ngày nay, phát huy truyền thống anh hùng, người dân Bắc Sơn đã năng động, sáng tạo, hăng say sản xuất, tạo bước chuyển mạnh mẽ trên quê hương cách mạng.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO