Vụ Khoa học và Công nghệ xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thuỵ Khanh | 11/01/2023 19:35

(TN&MT) - Nhằm thực hiện công tác trọng tâm năm 2023, Vụ Khoa học và Công Nghệ (KH&CN) - Bộ TN&MT đã xây dựng đề xuất giám sát tiến độ thực hiện các đề tài chuyển tiếp năm 2023. Đối với những đề tài mở mới bắt đầu thực hiện từ năm 2023, cần tiếp tục thực hiện 6 chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ đã phê duyệt, tập trung vào các đề tài phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Trong năm 2023, Vụ KH&CN định hướng xây dựng các nhóm đề tài phục vụ sửa đổi và xây dựng một số Luật mới như Luật Biến đổi khí hậu, Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước; phát triển ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, viễn thám, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, địa chất khoáng sản, biển và hải đảo; ứng dụng KH&CN trong chuyển đổi số và Chính phủ điện tử,… cần thiết áp dụng thực hiện đổi mới sáng tạo đối với các ngành, lĩnh vực và các hướng công nghệ ưu tiên.

t11_1.jpeg
Dự kiến số lượng đề tài, chương trình thực hiện năm 2023 sẽ được triển khai có 8 chương trình

Dự kiến số lượng đề tài, chương trình thực hiện năm 2023 sẽ được triển khai có 8 chương trình, gồm Chương trình “Nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025”; “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị máy móc làm chủ công nghệ đáp ứng yêu cầu của công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và xử lý môi trường giai đoạn 2021 – 2025”; “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số và chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2025”; “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo, tái chế, tái sử dụng rác thải hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025”; “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021 – 2025”;“Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017 – 2025”; “Chương trình Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030”.

Trong năm 2023, Bộ TN&MT dự kiến xây dựng 24 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, bao gồm các lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Công nghệ thông tin, Địa chất khoáng sản và lĩnh vực Đất đai. Trong lĩnh vực về Công nghệ thông tin, để đảm bảo việc tìm kiếm, khám phá và truy xuất dữ liệu của ngành tài nguyên môi trường, việc xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về dịch vụ đối tượng bản đồ trên web với cơ sở tham khảo chuẩn khung quốc tế là cần thiết, điều này giúp bổ sung vào hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thông tin địa lý, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển đồng bộ công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngành.

Về lĩnh vực quản lý đất đai, cần thiết phải xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia nhằm quy định chi tiết về đặc tính, kỹ thuật, chuẩn để phân loại, đánh giá, quản lý chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai nói chung cũng như cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất đai nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng và quản lý hiệu quả công tác đánh giá đất; giúp cung cấp dịch vụ dữ liệu cho các hệ thống thông tin trong cơ quan Nhà nước các cấp để thực hiện tin học hóa các quy trình nghiệp vụ quản lý nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho công dân, doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn, năm 2023 việc xây dựng các TCVN tập trung vào các vấn đề về bảo quản, bảo dưỡng công trình quan trắc khí tượng thủy văn và điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều, nhằm mục đích tăng cường năng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn nói chung và công tác bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn nói riêng; chuẩn hóa công tác bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn, phù hợp với sự thay đổi công nghệ thiết bị đo; phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

78945666666-16547598018561153020062.jpeg
Vụ Khoa học và Công nghệ triển khai lập kế hoạch cho việc thực hiện nhiệm vụ giai đoạn từ 2022 – 2025

Trong đó, đối với “Danh mục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ TN&MT giai đoạn 2022 – 2025” được Bộ ban hành theo Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT ngày 16/11/2021, chú trọng đề cập đến Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ và khí tượng thủy văn.

Do Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật về thành lập bản đồ hành chính các cấp và điều 26 Luật Đo đạc bản đồ, hiện không còn phù hợp với Luật Đo đạc bản đồ và Nghị định, nên cần thiết phải xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bản đồ hành chính Việt Nam để đảm 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Khoa học và Công nghệ xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO