VNPOLY tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PV| 24/06/2021 09:40

(TN&MT) - Vừa qua, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Công ty và trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và TP HCM.

Tại Đại hội, HĐQT Công ty lần lượt báo cáo về các nội dung: Kết quả SXKD năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2021 của VNPOLY; Báo cáo công tác năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Tờ trình chấp thuận thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình thông qua thù lao, lương, thưởng của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021; Phương án SXKD 5 năm 2021-2025; Dự thảo sửa đổi/bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

VNPOLY tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bình quân năm 2020, VNPOLY vận hành 8 dây chuyền sản xuất sợi DTY, đến tháng 12/2020, VNPOLY đã nâng công suất lên 15 dây chuyền. Tổng sản lượng năm 2020, VNPOLY sản xuất được 3.965 tấn sợi các loại. Chất lượng sản phẩm loại AA đạt 89,5%, cao hơn so với mức 85% được quy định tại hợp đồng hợp tác với đối tác nước ngoài. Tổng doanh thu trong năm 2020 là 83,78 tỷ đồng (đạt 125% so với kế hoạch); lợi nhuận trước định phí ước đạt 8,58 tỷ đồng; lỗ sau thuế năm 2020 giảm 6,83 tỷ đồng so với năm 2019. Đặc biệt, năm 2020, VNPOLY không phải xin cấp chi phí tối thiểu từ cổ đông. Theo kế hoạch, VNPOLY cùng đối tác sẽ vận hành toàn bộ 27 dây chuyền sản xuất sợi DTY vào tháng 8/2021.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên biểu dương toàn thể HĐQT, Ban Lãnh đạo, người lao động VNPOLY đã nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được kết quả SXKD khả quan trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị một số nhiệm vụ VNPOLY cần triển khai trong năm 2021 và đến năm 2025.

Sau khi nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch các chỉ tiêu liên quan trong năm 2021, các biện pháp triển khai thực hiện, các ý kiến trao đổi thảo luận của cổ đông, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội. Kết quả có 100% cổ đông tham dự biểu quyết thống nhất với các nội dung HĐQT báo cáo tại Đại hội và 100% cổ đông thống nhất với Nghị quyết của Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VNPOLY tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO