--Quảng cáo---

Vĩnh Phúc: Nghiên cứu kỹ diễn biến dịch bệnh để triển khai tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Kinh tế - Hải Ngọc - 21:28 02/07/2021

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của bà Hoàng Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khi bà chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 2/7 để cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 Bà Hoàng Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 2/7. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Tại cuộc họp, các thành biên đã nghe báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện đầu tư công, nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bày tỏ nhất trí cao với báo cáo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh đánh giá sâu hơn về thành công của tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp, giáo dục đào tạo, sản xuất nông nghiệp, công tác bảo đảm an ninh chính trị;

Đồng thời, cũng cần chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những khó khăn trong phát triển du lịch, dịch vụ, nhà ở xã hội…

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, đồng tình với kịch bản tăng trưởng UBND tỉnh xây dựng, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cho các địa phương phát triển cây vụ đông, nguồn thức ăn cho chăn nuôi; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng các dự án đầu tư, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục đầu tư; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân;

Bên cạnh đó, cần chỉ đạo khắc phục các chỉ số PCI tụt hạng và có giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ngay năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thường xuyên thị sát để nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Đánh giá cao ý kiến của các đại biểu dự họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện báo cáo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, tháo gỡ các khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển; giải quyết từng bước, hiệu quả các vấn đề về đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý điều hành các lĩnh vực liên quan đến nguồn lực.

Đặc biệt cần tập trung xây dựng, tạo đột phá về cơ chế, thể chế chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực. Đẩy nhanh công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, tháo gỡ các vướng mắc trong quy hoạch. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung báo cáo về nhà ở cho công nhân, báo cáo việc cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh và báo cáo về xây dựng thể chế, cơ chế chính sách đột phá trong năm 2021 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chuẩn bị các nội dung để Thường trực Tỉnh ủy làm việc với UBND tỉnh và các ngành về công tác chuẩn bị đầu tư, công tác đầu tư, thu chi ngân sách. Rà soát toàn bộ các dự án về nhà ở đô thị mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến, chủ trương; đánh giá tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục, chỉ rõ hiệu quả của các dự án.

Đặc biệt, khi điều chỉnh quy hoạch các dự án phải bảo đảm đúng định hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại, bản sắc, đồng bộ, tuyệt đối không điều chỉnh theo hướng chỉ chạy theo lợi ích của nhà đầu tư.

Về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các số liệu; tăng cường dự báo gắn với diễn biến dịch bệnh để xây dựng dự toán năm 2022;  nghiên cứu, bố trí nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, mua vắc xin, đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

Tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, trượt giá; tích cực đôn đốc các khoản cho vay, các khoản đã hết hạn. Dành các khoản tiết kiệm được từ cắt giảm chi hội nghị, các chuyến công tác nước ngoài cho việc nâng cao thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức và hỗ trợ một phần cho công tác phòng chống dịch. Rà soát các chế độ chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để bảo đảm chi đúng đối tượng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng đề nghị UBND tỉnh có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn năm 2021.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với nhiều lĩnh vực công tác của Tỉnh ủy như: Công tác xây dựng Đảng; Xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021; Đề án số 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Chỉ đạo kiểm tra đánh giá các tiêu chí trong Quyết định 117 của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là là lĩnh vực phát triển đảng viên...

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn trong niên độ 2020 cho các dự án, nhiệm vụ từ nguồn tăng thu, thưởng vượt thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương, dự phòng, kết dư ngân sách; báo cáo về chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 và hỗ trợ vốn có mục tiêu cho các địa phương…

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng xây dựng Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình tổng thể công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; phân công các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, theo dõi các chỉ số theo lĩnh vực.

Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp, điểm số thấp; thực hiện tốt Kế hoạch số 49 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; coi cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI là nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và các địa phương; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số đối với các thủ tục liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với một số thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch, các quy định của pháp luật, các thông tin doanh nghiệp quan tâm.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, lao động, thuế, thủ tục hành chính; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan mà nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu.

Quyết tâm nằm trong top 15 PCI, ngay sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố bảng xếp hạng PCI năm 2020, từng sở, ngành của Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch bắt tay ngay vào việc thực hiện các giải pháp để nâng thứ hạng từng chỉ số được giao trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO