Doanh nghiệp - doanh nhân

VINACHEM: Quý II/2023 đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn, tuyệt đối không để xảy ra các sự cố

Phương Hà 28/04/2023 - 14:55

Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong quý II/2023, các cấp ủy đảng cần nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao, đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn hóa chất... vận hành dây chuyền đúng quy trình và tuyệt đối không để xảy ra các sự cố.

Quản trị đảng nghiêm minh, toàn diện ngay từ đầu năm

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy 3 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; bằng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo, lãnh đạo Tập đoàn và các cấp ủy đơn vị thành viên hoàn thành các mục tiêu đề ra. Toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

02.jpg
Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn báo cáo công tác quý I/2023

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 12/1/2023 về nhiệm vụ công tác năm 2023. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối. Đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối. Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết các kế hoạch, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên.

Về Công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 1157-QĐ/ĐUK ngày 1/3/2023 về việc Thành lập Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Thực hiện Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn có Nghị quyết, đã triển khai xây dựng Kế hoạch tiếp nhận các tổ chức đảng theo Đề án đã được phê duyệt và Quyết định thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn theo Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/ 2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/2/2023 của Ban Tổ chức Trung ương. Cho đến nay đã có 8 đảng bộ với 2.700 đảng viên đã được tiếp nhận về Đảng bộ Tập đoàn.

03.jpg
Ông Phùng Quang Hiệp, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DN Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Trong quý I/2023, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

Trong công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy VINACHEM đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 5/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Đảng ủy VINACHEM đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Chỉ đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam triển khai xây dựng và ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023.

Bên cạnh đó, trong quý I/2023, Đảng ủy Tập đoàn quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước; duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn; Giá trị sản xuất theo giá thực tế quý I/2023 ước đạt 11.695 tỷ đồng, Doanh thu cộng hợp quý I/2023 ước đạt 12.605 tỷ đồng.

Trong công tác sắp xếp, tái cơ cấu, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác thoái vốn của tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên; công tác thực hiện đề án tái cơ cấu, sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 5/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 đến khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh an toàn, đúng quy trình

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong quý II/2023, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, chăm lo bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần cho cán bộ công nhân viên lao động; tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, uống nước nhớ nguồn, xây dựng nếp sống gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; Lãnh đạo, chỉ đạo các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và các thoả thuận hợp tác đã ký kết với các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau; thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

04.jpg
Ông Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tham luận tại Hội nghị

Trong quý II/2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh luôn là nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị thành viên chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023; kịp thời tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu quý II và nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty CP: Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam... đã tham gia thảo luận các nội dung trong dự thảo Báo cáo và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu bổ sung thêm thông tin hoạt động của các ban, tổ chức đoàn thể, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn. Một số ý kiến, kiến nghị khác tập trung vào một số nội dung về giao quyền cấp trên cơ sở cho một số đảng bộ, quy chế phối hợp với đảng ủy địa phương, về thực hiện nhiệm vụ chính trị...

01.jpg
Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị. Ông Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong quý II/2023, các cấp ủy đảng cần nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao; hoàn tất các công việc liên quan đến công tác tiếp nhận tổ chức đảng bao gồm quy chế, rà soát, hệ thống biểu mẫu, hồ sơ...; Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn cần thực hiện ngay, phối hợp với các ban tham mưu Đảng ủy Khối xây dựng quy chế phối hợp với đảng ủy địa phương; Tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch đã đề ra, đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm tra, giám sát.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trước những khó khăn, các đơn vị không được buông bỏ, phải đối mặt, cần tận dụng từng ly, từng tí một cơ hội thì mới có thể có được hiệu quả tốt nhất. Các đơn vị cần hết sức lưu ý thời điểm quý II bắt đầu vào mùa mưa bão, đề nghị các đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn hóa chất... vận hành dây chuyền đúng quy trình và tuyệt đối không để xảy ra các sự cố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VINACHEM: Quý II/2023 đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn, tuyệt đối không để xảy ra các sự cố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO