--Quảng cáo---

Vietsovpetro: Chế độ phúc lợi cho người lao động năm 2022 được đảm bảo ở mức tốt

Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 09:51 28/12/2022

Vừa qua, tại TP Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023.

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Việt Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro cho biết, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo Đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro đề ra, trong đó có các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2022 được Hội đồng Vietsovpetro thông qua và các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

z3990871062720-90cde3026f0be47493689d81446cb4dc20221227032151.jpg
Đồng chí Vũ Việt Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Vietsovpetro

Theo đó, Đảng bộ Vietsovpetro đã đạt được những kết quả rất ấn tượng trong thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chính mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra: Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, mở rộng vùng, lĩnh vực hoạt động; Vận hành khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ, các công trình và cơ sở vật chất; Tái cơ cấu, hiện đại hóa hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; Hoàn thiện, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cốt lõi phục vụ khai thác dầu khí và phát triển kinh tế biển; Chăm sóc phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) và thực hiện các trách nhiệm xã hội, cộng đồng. Đồng thời, Đảng bộ Vietsovpetro cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2021.

mg-910720221227032105.jpg
Biểu quyết tại hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo hệ thống chính trị phía Việt Nam giữ vững khối đoàn kết, phối hợp tốt với phía Nga trong liên doanh cùng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của xung đột chính trị trên thế giới và dịch Covid-19, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính, nhất là chỉ tiêu về gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí, các chỉ tiêu tài chính, công tác dịch vụ ngoài và công tác tiết giảm tối ưu chi phí; thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, có nhiều giải pháp chủ động trong việc đảm bảo tiến độ cung ứng vật tư, thiết bị và dịch vụ thiết yếu đảm bảo không gián đoạn sản xuất.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được duy trì tốt cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Các đoàn thể chính trị xã hội nhanh chóng ổn định tổ chức sau đại hội và có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; quan hệ hữu nghị với CBCNV phía Nga tiếp tục được duy trì tốt. Đảng ủy Vietsovpetro đã triển khai đầy đủ, kịp thời văn bản mới của Đảng và của Tập đoàn Dầu khí, năm 2022 Đảng bộ Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

z3990871062721-037dc131736fedb63a5b5f193cbab7ad20221227032154.jpg
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 6 đồng chí thuộc Đảng bộ Vietsovpetro

Hội nghị cũng thông qua về một số chính sách mới của Vietsovpetro; tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo; công khai Quỹ phúc lợi và Quỹ tương trợ Vietsovpetro năm 2022. Tại Hội đồng 55, đã thực hiện chỉnh sửa Quy chế nhân viên để phù hợp với Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/2/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động, cụ thể là quy định lại cách tính số ngày nghỉ phép năm tương ứng với số tháng làm việc; chỉnh sửa/bổ sung quy định về hạn mức tiền tàu xe đi phép của CBCNV Nga; sửa lại quy định về thời gian thuyên chuyển tạm thời người lao động (NLĐ) sang thực hiện công việc không ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ); bỏ quy định liên quan đến việc ký kết phụ lục gia hạn HĐLĐ cũng như bổ sung hướng dẫn về các khoản chi trả CBCNV khi ký kết HĐLĐ mới để tiếp tục làm việc tại Vietsovpetro.

Trên cơ sở Công văn số 34/CV-CĐVSP ngày 12/5/2022 của Công đoàn Vietsovpetro về việc tổ chức đối thoại định kỳ năm 2022, lãnh đạo Vietsovpetro đã ban hành Quyết định số 589/QĐ- TCNS-VSP ngày 20/5/2022, về việc tổ chức đối thoại định kỳ năm 2022 nhằm giải đáp, trả lời 6 nội dung kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách, phúc lợi, cải thiện cuốc sống sinh hoạt trên các công trình biển cho CBCNV; công tác phòng chống dịch Covid-19 trên các công trình biển và khu lưu trú… Những kiến nghị đã được Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng trả lời chi tiết, thấu đáo và phổ biến rộng rãi đến người lao động, thông qua Đại diện người lao động tại các đơn vị.

z3990871005183-598302e67b54db2e12c300fad8ee3aef20221227033755.jpg
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã nêu kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện nội quy, các quy định, quy chế liên quan đến NLĐ và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Năm 2022 có thể nói là một năm thành công của Vietsovpetro khi liên doanh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do Hội đồng Vietsovpetro giao, đặc biệt đã hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác dầu ở cả hai chỉ tiêu bổ sung, do vậy mà việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi xã hội của NLĐ trong năm được đảm bảo ở mức rất tốt.

mg-906120221227032042.jpg
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro điều hành và trao đổi tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho biết: Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietsovpetro khuyến khích sự đóng góp của NLĐ cho tập thể Vietsovpetro và ngược lại khi NLĐ cố gắng, nỗ lực cống hiến sẽ được ghi nhận, được hưởng chức danh cao, vị trí cao, mức lương cao, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thâm niên...

Các đại biểu về đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị và bầu 10 đại diện cho tập thể NLĐ tham dự Đối thoại định kỳ Vietsovpetro năm 2023 với sự nhất trí 100%.

mg-909620221227033009.jpg
Trao Bằng khen toàn diện của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho các tập thể năm 2022

Nhân dịp này, hội nghị đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 6 đồng chí thuộc Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; tặng Giấy khen cho Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; tặng Giấy khen cho 3 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietsovpetro đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; tặng Giấy khen của Đảng ủy Vietsovpetro cho các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022 và trao Bằng khen toàn diện của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho các tập thể năm 2022; trao Biểu trưng và hoa của Công đoàn Vietsovpetro cho các Công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; trao biểu trưng và hoa của Công đoàn Vietsovpetro cho các cá nhân đạt danh hiệu “Người lao động Vietsovpetro tiêu biểu năm 2022”.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO