--Quảng cáo---

Việt Nam - Lào: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Ngành TN&MT - 16:23 16/11/2018

(TN&MT) – Sáng 16/11, tại trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Bộ Nội vụ Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường CHDCND Lào”.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc hội nghị
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá các kết quả đạt được của Dự án, rút kinh nghiệm và bài học để phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới; trao tặng các phần thưởng cho các tổ chức, cá nhân tham gia Dự án; trao đổi bàn về hợp tác trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Ngày 07/01/2012, tại Viêng Chăn, Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào thống nhất ký Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật. Theo đó, Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Nội vụ Lào xây dựng và triển khai Dự án: “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường CHDCND Lào”.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay phát biểu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay phát biểu

Trong vòng 4 năm (2014 – 2017), Dự án được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Cục Bản đồ quốc gia Lào phối hợp thực hiện với mục tiêu: xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 phủ trùm các khu vực Bắc và Trung Lào và tăng cường năng lực cho Cục Bản đồ quốc gia Lào. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào. Đây là Dự án thực sự cần thiết, đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng, phát triển đất nước của CHDCND Lào.

 

Theo báo cáo của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, ngày 11/4/2018, tại Thủ đô Viên Chăn, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Bản đồ quốc gia Lào đã phối hợp tổ chức Hội nghị bàn giao các sản phẩm của Dự án đã được nghiệm thu đáp ứng chất lượng theo các Thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt. Hai Bên đã tiến hành bàn giao đầy đủ sản phẩm, dữ liệu, tài liệu liên quan theo đúng quy định danh mục của Dự án đã được phê duyệt. Kết quả sản phẩm Dự án đưa vào khai thác sử dụng để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của CHDCND Lào.

Báo cáo kết quả thực hiện dự án, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Phan Đức Hiếu cho biết: Với những kết quả đạt được, Dự án đã hoàn thành tất cả các mục tiêu, hạng mục đề ra, đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện.

 

“Các sản phẩm của Dự án đã kịp thời bàn giao cho Cục Bản đồ quốc gia Lào quản lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng, khai thác thông tin, dữ liệu của cơ quan, tổ chức, người dân tại CHDCND Lào; phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường của CHDCND Lào” – Cục trưởng Phan Đức Hiếu cho biết thêm.

Theo Cục trưởng Phan Đức Hiếu, nhiều cán bộ kỹ thuật Lào đã được chuyển giao, đào tạo làm chủ hệ thống thiết bị và phần mềm tiên tiến hiện đại, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, cập nhật, cung cấp dữ liệu nền thông tin địa hình và bản đồ địa hình của Cục Bản đồ quốc gia Lào.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay cho biết: Trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em nói chung, cụ thể là ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đã giúp ngành đo đạc và bản đồ Lào bắt đầu từ năm 70 tới nay. Cục Đo đạc và Bản đồ nhà nước Việt Nam trước đây đã giúp phát triển công tác đo đạc và bản đồ tại Lào, giúp xây dựng một chương trình giảng dạy cao đẳng tại Lào, đào tạo các khoá học trung cấp, cao đẳng tại Việt Nam, xây dựng mạng lưới tọa độ, mạng lưới độ cao, mạng lưới trọng lực quốc gia, hiện chỉnh bản đồ địa hình, giúp tăng cường dịch vụ thông tin đo đạc và bản đồ. Từ năm 2014 đến đầu năm 2018 đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường tại CHDCND Lào.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay đã trao tặng Huân chương, Huy chương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương tự do (Ít xa lạ) hạng Ba cho Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương, Huy chương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho tập thể Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương, Huy chương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho cá nhân Cục trưởng Phan Đức Hiếu 

“Nhờ có sự hỗ trợ vô giá của Đảng, Nhà nước, nhân dân anh em Việt Nam nói chung, ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam nói riêng, ngành đo đạc và bản đồ Lào đã xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc để phát triển công việc đo đạc và bản đồ tại CHDCND Lào. Qua sự hỗ trợ đó, các kỹ thuật viên của Lào được nâng cao kỹ năng về kỹ thuật, trình độ cơ bản về công nghệ tiên tiến, với các thông tin về địa lý chính xác, và hiện đại và có khả năng đáp ứng được các thông tin để phát triển kinh tế - xã hội cũng như công việc quốc phòng - an ninh, góp phần đáng kể vào nhiệm vụ bảo tồn và phát triển đất nước Lào” - Thứ trưởng ThongChanh Manixay nhấn mạnh.

 

Về tính hiệu quả của Dự án, Cục trưởng Cục Bản đồ quốc gia CHDCND Lào Bouasoth Souvannakoumane đánh giá các sản phẩm của Dự án hoàn thành góp phần phục vụ tốt các nhu cầu xây dựng, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường của CHDCND Lào.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương, Huy chương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương lạo động hạng Nhì cho 03 tập thể
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương, Huy chương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 05 tập thể
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương, Huy chương
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc

“Kết quả của Dự án giúp Lào có được cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản 1/50.000 đầy đủ phủ trùm lãnh thổ Lào. Đây là dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý của các bộ, ngành địa phương; phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” – ông Bouasoth Souvannakoumane cho biết.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hai nước Việt - Lào góp phần vào sự thành công của Dự án. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của Đảng, CHDCND Lào, ghi nhận đóng góp của cán bộ thực hiện Dự án. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chúc cho tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc nói chung và tình hữu nghị trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ nói riêng đời đời bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa
Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa
Cục trưởng Cục Bản đồ quốc gia CHDCND Lào Bouasoth Souvannakoumane tặng quà lưu niệm cho Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Phan Đức Hiếu

Ghi nhận sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Bộ TN&MT Việt Nam và sự cố gắng trách nhiệm của các đơn vi thực hiện Dự án, tại hội nghị, thay mặt Chính phủ và Bộ Nội vụ CHDCND Lào, Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào ThongChanh Manixay đã trao tặng Huân chương, Huy chương và các khen thưởng trong từng giai đoạn cho các tập thể và các cá nhân của Bộ TN&MT. Đây là những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện dự án để giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 dân Lào và Việt Nam.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO