--Quảng cáo---

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo thông báo kế hoạch tuyển dụng  viên chức năm 2020

Xã hội - VNCB - 17:50 14/09/2020

(TN&MT) - Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo thông báo kế hoạch tuyển dụng 26 viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. Điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển:

1. Về điều kiện chung

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP);

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng;

e) Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học

a) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc trình độ A2 hoặc trình độ bậc 2 trở lên (trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30 tháng 01 năm 1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC; trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành; trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam);

b) Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

II. Nội dung và hình thức tuyển dụng

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện theo hình thức xét tuyển theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

- Nội dung phỏng vấn: các quy định liên quan Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Biển Việt Nam, các luật khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng, vị trí việc làm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, ghi rõ vị trí, đơn vị dự tuyển (chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm);

b) Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập chuyên ngành đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có Công nhận văn bằng được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định và được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

g) Đối với nhân viên đã qua hợp đồng lao động phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản photo);

h) 02 ảnh chân dung, màu cỡ 4x6 được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

i) 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

2. Yêu cầu về việc chuẩn bị và số lượng hồ sơ dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển bỏ vào túi đựng hồ sơ; bìa túi đựng hồ sơ ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ;

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức; đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo đối với hành vi gian lận trong kê khai hồ sơ;

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ dự tuyển

a) Thời gian: Từ ngày 15/9/2020 đến 17h00 ngày 15/10/2020 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

b) Địa chỉ: Phòng 303, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, số 67 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.32595437.

c) Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên; không nhận hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện, fax, email; không nhận hồ sơ dự tuyển không đầy đủ thông tin theo quy định.

IV. Thời gian xét tuyển, lệ phí, trả lại lệ phí

1. Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyển viên chức của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo dự kiến tổ chức trong tháng 11 năm 2020.

2. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

3. Trả lại lệ phí và hồ sơ

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo không trả lại lệ phí và hồ sơ dự tuyển sau khi người đăng ký dự tuyển đã hoàn tất thủ tục nộp.

 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1. Thông báo này được đăng trên báo điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: http://www.tainguyenmoitruong.com.vn); Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Địa chỉ: http://www.vasi.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo (http://www.visi.ac.vn) và niêm yết tại trụ sở Viện Nghiên cứu biển và hải đảo.

2. Các thông tin cụ thể về việc tuyển dụng sẽ được thông báo, cập nhật trên bảng tin và trang thông tin điện tử của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo (Địa chỉ http://www.visi.ac.vn).

3. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, số điện thoại: 024.32595437; điện thoại di động: 093 222 5699 (Bà Nguyễn Thị Nhung).


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO