--Quảng cáo---

Viện Khoa học tài nguyên nước triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thời sự - Thúy Hằng - Mai Đan - 19:01 08/01/2020

(TN&MT) - Chiều 8/1, tại Hà Nội, Viện Khoa học tài nguyên nước (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị còn có đại diện các đơn vị thuộc Bộ TN&MT như: Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền, Tổng cục KTTV, Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học KTTV&BĐKH, Trường Đại học TN&MT Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Báo cáo công tác năm 2019, ông Nguyễn Anh Đức – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước cho biết: Trong năm 2019, Viện Khoa học tài nguyên nước đã triển khai thực hiện nhiều đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp. Cụ thể, Viện đã được phê duyệt 1 đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình KC.08 giai đoạn 2016-2020 và đang làm thủ tục phê duyệt 1 đề tài Nghị định thư Cuba.

Viện đã bảo vệ thành công 1 đề tài cấp bộ chuyển tiếp từ năm 2018 và tiếp nhận chuyển giao 1 đề tài từ Văn phòng Bộ. Bên cạnh đó, Viện đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt 1 đề tài mở mới năm 2020.

Năm 2019, Viện triển khai tổ chức thực hiện 3 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện thủ tục nộp Bộ TN&MT. Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Viện đã nghiên cứu, đề xuất 2 đề tài cấp cơ sở và được Bộ TN&MT phê duyệt trong danh mục năm 2020.

Viện Khoa học tài nguyên nước đã được giao thực hiện 2 nhiệm vụ chuyên môn mở mới 2020 về “Xây dựng các giải pháp tổng thể trữ nước vùng đồng bằng sông Cửu Long để giải quyết vấn đề thừa nước vào mùa lũ, thiếu nước vào mùa khô phục vụ cho phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”; “Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng”.

Theo ông Nguyễn Anh Đức, trong năm 2020, Viện sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các công tác: tổ chức cán bộ; khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; kế hoạch - tài chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua, khen thưởng và tuyên truyền, hoạt động của các đoàn thể…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị đánh giá các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học tài nguyên nước đã phối hợp tốt với Văn phòng Bộ, các Vụ chức năng và các đơn vị khác trong Bộ để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động tại Viện.

Ông Dương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước phát biểu

Góp ý cho hoạt động của Viện Khoa học tài nguyên nước, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ đánh giá: Năm 2019, Viện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ để tìm ra nhiệm vụ cần phải làm. Viện trưởng luôn tìm những cái khó để làm, đặc biệt trong nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, quan điểm của Viện trưởng luôn có những điểm mới và khác biệt. Đây là 1 trong những cơ hội để các phòng, ban của Viện làm nền tảng triển khai các nhiệm vụ lớn hơn.

Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ mong rằng tiếp tục nhận được các ý tưởng của Viện đối với lĩnh vực tài nguyên nước để cụ thể hóa thành các nội dung, nhiệm vụ trong chiến lược cũng như kế hoạch năm 2021-2025 của Bộ TN&MT.

Ông Nguyễn Minh Khuyến – Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước mong muốn trong năm 2020 ngoài những nhiệm vụ đã đề ra, Viện có nhiệm vụ xây dựng chương trình KHCN giai đoạn 2021-2025, rà soát lại những gì thuộc lĩnh vực tài nguyên nước còn tồn tại, chưa đáp ứng thực tế và công nghệ 4.0, từ đó đóng góp xây dựng định hướng cho Luật Tài nguyên nước.

Đề cao vai trò và thế mạnh của Viện trong công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước, ông Nguyễn Minh Khuyến mong rằng Viện sẽ thường xuyên chia sẻ thông tin với Cục Quản lý tài nguyên nước cũng như các đơn vị về lĩnh vực tài nguyên nước.

“Trong bối cảnh hiện nay, về cơ bản các quốc gia đều nhận thấy tình trạng thiếu nước, ô nhiễm, nguồn nước không đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại, vì thế Viện cần tiếp nhận hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới phù hợp với vị trí phát triển của xã hội” – ông Nguyễn Minh Khuyến đề nghị.

Ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH) đánh giá: Năm 2019 với lực lượng mỏng nhưng Viện Khoa học tài nguyên nước đã hoàn thành khối lượng công việc lớn. Viện đã được đăng 5 bài báo trong nước. Viện cũng đã phối hợp chặt chẽ với Cục BĐKH thực hiện hàng loạt nhiệm vụ và một số nhiệm vụ được tổ chức thành công như: Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Là một Viện còn “non trẻ”, vì vậy trong năm 2020, Viện cần lựa chọn những lĩnh vực nghiên cứu để làm sao phục vụ tốt công tác quản lý tài nguyên nước của Bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với Cục quản lý tài nguyên nước như: sự phân bổ tài nguyên nước cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Viện cũng cần xây dựng, quy tụ mạng lưới chuyên gia có kinh nghiệm về tài nguyên nước và BĐKH” – ông Nguyễn Tuấn Quang góp ý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết: Viện đã tìm cho mình một hướng đi riêng, bắt đầu có những phát hiện, nghiên cứu kịp thời, đáp ứng nhu cầu về quản lý nhà nước về tài nguyên nước của Bộ TN&MT.

Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước báo cáo công tác năm 2019

Theo Thứ trưởng, về công tác dịch vụ, mặc dù có nhiều “ông lớn” trong Bộ TN&MT về lĩnh vực này như: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 3 trung tâm sự nghiệp của Cục Quản lý tài nguyên nước và Tổng cục KTTV nhưng Viện đã tìm ra các sản phẩm mà doanh nghiệp và địa phương cần để tìm chỗ đứng cho Viện.

“Mặc dù mới được thành lập hơn 1 năm nhưng Viện đã bước đầu ổn định tổ chức và có sự phát triển nhanh. Đề nghị ngay từ đầu năm Viện tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể để tìm ra định hướng cho Viện, biến thách thức thành cơ hội, chẳng hạn như nhanh chóng tìm ra các nhiệm vụ, đề tài phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước” – Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu.

Quang cảnh hội nghị

“Viện cần thực hiện nhiệm vụ quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng để từng bước đưa vận hành liên hồ chứa gần với thời gian thực, tạo tiền đề cơ sở cho tổ chức lưu vực sông. Từ những nghiên cứu, có những căn cứ khoa học để thuyết phục các nhà quản lý về sự cần thiết để quản lý tài nguyên nước theo lưu vực” – Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Lê Công Thành cũng đề nghị Viện tiếp tục đẩy mạnh việc đáp ứng nhu cầu quản lý tài nguyên nước của các bộ, ngành và địa phương; tìm ra những địa phương có nhu cầu sử dụng nước lớn để đề xuất những sản phẩm của mình, xây dựng phương pháp riêng, cách đi riêng để có sản phẩm mẫu đến các khách hàng.

Ông Dương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước ghi nhận và tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và cam kết sẽ cùng tập thể, cán bộ, viên chức của Viện hoàn thành tốt các chương trình kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2020.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO