Xã hội

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu: Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hoài Thu 20/11/2023 - 17:56

(TN&MT) - Qua công tác 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu (KH KTTV&BĐKH) đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu tình trạng sử dụng thuốc lá và ghi nhận những kết quả tích cực, phấn đấu thực hiện mục tiêu “Cơ quan không khói thuốc” trong thời gian tới.

Cụ thể, Viện đã thực hiện xây dựng, ban hành các văn bản, chính sách, chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá qua việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá; Ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020, 2021 – 2022.

z4888490227147_8fd22d823368e364a6d3da90f2c7a999-scaled.jpeg
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu áp dụng tổ chức các buổi nói chuyện xây dựng nơi làm việc không khói thuốc

Việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) chính là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong Viện để việc thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện PCTHTL theo quy định qua việc thực hiện lắp đặt các biển báo với nội “Không hút thuốc trong khu vực làm việc"; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị trực thuộc Viện.

Theo đó, kết quả hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về PCTHTL tại Viện đã ghi nhận số lượng 100% toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tuân thủ quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thực hiện các biện pháp giáo dục về tác hại của thuốc lá và chấp hành nghiêm chỉnh quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá.

Đối với việc triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực về công tác PCTHTL, đến nay, Viện đã thực hiện lồng ghép tuyên truyền về PCTH thuốc lá trong các kế hoạch tuyên truyền; tổ chức hưởng ứng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền PCTHTL trong Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5); treo pano, áp phích cổ động hưởng ứng chủ đề về phòng, chống tác hại thuốc lá tại các đơn vị.

Trong đó, mỗi đơn vị căn cứ Kế hoạch PCTHTL và các quy định của Luật PCTHTL lựa chọn và xây dựng các mô hình về môi trường không khói thuốc, nhằm đảm bảo việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL.

Bên cạnh đó, Viện thực hành làm điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, cũng như tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc; giám sát thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc; tác hại của khói thuốc đối với môi trường, sức khỏe con người.

Qua đó, Viện lấy tiêu chí đánh giá xét thi đua hàng năm và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, có mô hình hay, hiệu quả trong công tác PCTHTL; phối hợp với các đơn vị thuộc Viện bao gồm Ban chỉ đạo PCTHTL, Công đoàn Viện, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện, Ban Thanh tra Nhân dân Viện,... để chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật việc thực hiện các hoạt động công tác PCTH thuốc lá của các đơn vị.

381114509_2622451121264208_6757944590819111129_n.jpeg
Viện KH KTTV&BĐKH thực hiện treo pano, áp phích về phòng chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị

Nhằm phổ biến rộng rãi và thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTHTL trong thời gian tới, Viện KH KTTV&BĐKH tiếp tục tuyên truyền quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người quản lý cấm hút thuốc.

Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch công tác hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Viện hướng đến các giải pháp thực hiện để nâng cao tính hiệu quả như: Tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo, hội nghị, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc; giám sát thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc, tác hại của khói thuốc đối với môi trường, sức khỏe con người.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về PCTHTL giúp nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng như tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTH thuốc lá và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu: Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO