Trung tâm truyền thông TN&MT: Hoàn thiện nhanh, lan tỏa mạnh

(TN&MT) - Qua 01 năm hoạt động, dù là đơn vị mới hình thành, đang trong giai đoạn hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, ổn định bộ máy, nguồn nhân lực nhưng Trung tâm truyền thông TN&MT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng hiệu quả truyền thông trong lĩnh vực TN&MT.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos