Hướng mở cho EIB tham gia thị trường tín chỉ carbon Việt Nam

(TN&MT) -  Ngân hàng Đầu tư châu Âu, gọi tắt là EIB, do 28 nước thành viên của Liên minh châu Âu sở hữu, được coi là ngân hàng công quốc tế lớn nhất thế giới và đã cung cấp tài chính cho cơ sở hạ tầng tại Việt Nam từ năm 1998. Chiều ngày 9/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã tiếp Phó Chủ tịch EIB – ngài Jonathan Taylor.

  Ý kiến bạn đọc
Video cùng chuyên mục
Videos
Thông báo kết quả quan trắc môi trường của Cty TNHH Nhôm đúc Hoàng Nguyễn
(TN&MT) - Tại thời kiểm tra, lấy mẫu, kết quả phân tích khí xung quanh từ Trung tâm quan trắc và phân tích TNMT – Sở TN&MT Nam Định cho thấy: Các thông số về Bụi lơ lửng; CO; SO2; NO2 đều nằm trong ngưỡng cho phép; riêng thông số về Tiếng ồn là 79,3 dBA, trong đó quy định theo QCVN 05:2013 cho phép là 70 dBA.