Videos
Kinh tế Việt Nam 2019: Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững
(TN&MT) - Từ ngày 16 -17/1/2019, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ ba, với sự tham gia của hơn 2000 đại diện lãnh đạo của các ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín ở trong nước và ngoài nước, nhằm nhìn lại nền kinh tế năm qua và định hướng phát triển cho thời gian tới.