Đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Nẵng: Tạo niềm tin về cải cách hành chính

Hà Nhung 06/02/2024 - 14:38

(TN&MT) - Được ví như bộ mặt của ngành TN&MT, hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) TP. Đà Nẵng luôn được lãnh đạo Sở TN&MT Đà Nẵng hết sức quan tâm, đặc biệt trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của người dân địa phương.

Ghi dấu với nhiều kết quả nổi bật

Là 1 trong 4 địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm Đề án kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp, Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng được thành lập từ ngày 26/6/2012. Cùng với đó, 7 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP. Đà Nẵng tại 7 quận, huyện cũng được đổi tên thành Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố Đà Nẵng tại 7 quận, huyện.

datdai.jpg-1.jpg
Văn phòng Đăng ký đất đai đã tạo nhiều bước đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực TN&MT ở Đà Nẵng.

Tổng số giấy chứng nhận được cấp từ khi thực hiện thí điểm 01/8/2012 đến hết năm 2023 là 230.419 giấy chứng nhận (Cấp lần đầu: 73.823 giấy chứng nhận với diện tích 872,3ha và cấp đổi, cấp lại: 156.596 giấy, với diện tích 1.980,9ha).

Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng đã giải quyết đăng ký biến động chuyển quyền sử dụng đất, giao dịch đảm bảo và các biến động khác với số lượng rất lớn, bình quân mỗi năm trên 100.000 lượt hồ sơ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân sử dụng đất.

Công tác CCHC luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị, vì vậy, Văn phòng chú trọng đẩy mạnh bằng cách thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo như rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đất đai, công khai, minh bạch các thủ tục trong quá trình thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ kỷ luật của cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC nhằm mang lại sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân.

Nổi bật nhất là Văn phòng đã hoàn thành công tác xây dựng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính cho 7/8 quận, huyện trên địa bàn TP. Đà Nẵng theo Thông tư của Bộ TN&MT quy định về quy trình xây dựng CSDL đất đai. Hoàn thiện và đưa vào vận hành tại 7/7 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các quận, huyện phần mềm giải quyết hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai: ViLIS và Một cửa điện tử thành phố.

Hoàn thành nâng cấp 100% TTHC lên Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện 100% hồ sơ chuyển trình ký giấy chứng nhận từ Chi nhánh đến Sở, Phòng TN&MT quận, huyện và thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân với cơ quan Thuế bằng phương tiện điện tử; hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử theo đúng quy định;

Nhiều thủ tục cấp Giấy chứng nhận thay vì giải quyết từ 30 ngày nay đã rút ngắn hơn từ 5 - 10 ngày như thời gian cấp giấy chứng nhận lần đầu hiện tại được rút ngắn từ 30 ngày làm việc theo quy định xuống còn không quá 25 ngày; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp được giao đất bố trí tái định cư, cấp đổi nguyên trạng 7 ngày làm việc; cấp đổi có bổ sung quyền sở hữu tài sản trên đất là không quá 15 ngày làm việc; cấp lại đối với trường hợp mất giấy chứng nhận không quá 10 ngày sau khi đã thực hiện niêm yết, công khai; Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được xử lý không quá 1 ngày làm việc, đăng ký chuyển quyền sử dụng đất không quá 5 ngày làm việc.

Đến nay, Văn phòng ĐKĐĐ TP. Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đạt trên 95% số thửa đất cần cấp) nên việc đăng ký lần đầu cho người đang sử dụng đất không còn là vấn đề nan giải, chủ yếu còn chưa đăng ký là một số vị trí đất quốc phòng, đất nông nghiệp của hộ cá thể, đất được giao cho cơ quan, tổ chức quản lý.

Việc đăng ký biến động được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đầy đủ vào CSDL đất đai, hồ sơ địa chính điện tử và trên giấy chứng nhận. Tổng số giấy chứng nhận được cấp từ khi thực hiện thí điểm 1/8/2012 đến hết năm 2023 là 230.419 giấy chứng nhận (Cấp lần đầu: 73.823 giấy với diện tích 872,3ha và cấp đổi, cấp lại: 156.596 giấy, với diện tích 1.980,9ha). Giải quyết đăng ký biến động chuyển quyền sử dụng đất, giao dịch đảm bảo và các biến động khác với số lượng rất lớn, bình quân mỗi năm trên 100.000 lượt hồ sơ đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân sử dụng đất.

Các khoản thu thông qua việc giải quyết TTHC về đất đai (không tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án) trong các năm gần đây bình quân hơn 1.000 tỷ đồng/năm, góp phần đáng kể vào ngân sách, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Văn phòng đã ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong CCHC thông qua ứng dụng gửi tin nhắn SMS, Email thông báo Thuế trên hệ thống Liên Thông thuế; Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, công dân có thể giảm thời gian và chi phí cho việc đi lại nhiều lần để thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai. Đồng thời, đơn vị đã hợp đồng với Vietinbank đăng ký tài khoản thanh toán trên cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai biên lai điện tử, thanh toán trực tuyến và thu phí, lệ phí qua các máy POS tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Để tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đến thông tin về quỹ đất, các thủ tục, quy trình thực hiện các TTHC về đất đai, Văn phòng đã tích cực tham mưu Sở TN&MT xây dựng và ban hành cuốn Cẩm nang Hỏi đáp thủ tục về ĐKĐĐ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (dạng giấy và điện tử); Công khai CSDL quản lý đất đai với 534.607 thửa đất, công bố thông tin đất đai tại địa chỉ: http://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/.

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ

Trao đổi với phóng viên Báo TN&MT, ông Nguyễn Hồng Song - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng cho biết, để nâng cao chất lượng dịch vụ công, thời gian tới đơn vị tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn mà không có nguyên nhân. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm ViLIS; thường xuyên cập nhật bổ sung số hóa dữ liệu đất đai trong giải quyết TTHC.

datdai-3.jpg
Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Phát triển, xây dựng bổ sung các phầm mềm, các tính năng nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả bộ CSDL quản lý đất đai TP. Đà Nẵng. Đồng thời kiện toàn hệ thống thông tin, kho lưu trữ hồ sơ tại Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các quận, huyện, đáp ứng nhu cầu quản lý, khai thác thông tin phục vụ người dân và tổ chức khi có nhu cầu sao lục và khai thác thông tin dữ liệu về đất đai.

Thực hiện định kỳ công tác đánh giá sát hạch năng lực trình độ chuyên môn của cán bộ Văn phòng và các Chi nhánh. Qua đó, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc luân chuyển đối với viên chức quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động giữa các phòng chuyên môn, các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc phù hợp với yêu cầu khối lượng công việc, đáp ứng kịp thời giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân...

Đánh giá cao những đóng góp của Văn phòng ĐKĐĐ mang lại hiệu quả trong công tác quản lý cũng như giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai góp phần cùng ngành TN&MT hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023, ông Phạm Nam Sơn - Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đề nghị và giao nhiệm vụ cho hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ trong năm 2024. Theo Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Văn phòng ĐKĐĐ Đà Nẵng cần tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm sao các viên chức, người lao động vừa trau dồi kiến thức chuyên môn, đồng thời nâng cao đạo đức công vụ, để đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà ngành TN&MT Đà Nẵng giao phó…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Nẵng: Tạo niềm tin về cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO