Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 6 tỉnh thành

Tuyết Chinh| 10/02/2020 22:21

(TN&MT) - Chiều ngày 10/2, thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 42, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, cấp huyện tại 6 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Khánh Hòa, Hà Nội, Cần Thơ và Cao Bằng.

Báo cáo thẩm tra các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 6 tỉnh, thành phố trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết: Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với các phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của các tỉnh, thành phố như đã nêu trong các Đề án của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp chiều 10/2. Ảnh: Quốc Khánh

Chưa sắp xếp đối với 5 đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, thành phố Hà Nội không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Đối với cấp xã, thành phố Hà Nội có 12/584 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, dự kiến sắp xếp tổng số 10/584 đơn vị (chiếm 1,2%). Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội giảm 05 ĐVHC cấp xã, từ 584 đơn vị xuống còn 579 đơn vị.

Qua thảo luận, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với việc sắp xếp ĐVHC cấp xã của thành phố Hà Nội như trong Đề án do Chính phủ trình. Tuy nhiên, có ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, một số lý do đề nghị chưa sắp xếp đối với 05 ĐVHC cấp xã chưa thật thuyết phục như phường Hàng Đào, phường Hàng Bạc, xã Vân Hà, xã Mỹ Thành…

Ngoài ra, cả 05 ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp của thành phố Hà Nội đều chưa đạt 100% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ và chính quyền thành phố Hà Nội giải trình thêm về những nội dung nêu trên

Tỉnh Thái Bình, TP Cần Thơ không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện  sắp xếp

Đối với cấp xã, tỉnh Thái Bình có 39/286 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, tỉnh đã dự kiến sắp xếp 47 đơn vị (chiếm 16,43%). Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Bình giảm 26 ĐVHC cấp xã, từ 286 đơn vị giảm xuống còn 260 đơn vị, gồm 241 xã, 10 phường và 09 thị trấn.

Tại phiên họp thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền tỉnh Thái Bình giải trình, làm rõ hơn lý do sau khi nhập xã Thái Hà vào xã Thái Sơn nhưng không thể nhập thêm xã Thái Phúc liền kề để bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định và quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về sắp xếp ĐVHC.

Theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, thành phố Cần Thơ không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Đối với cấp xã, thành phố Cần Thơ có 02/85 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, dự kiến sắp xếp tổng số 03/85 đơn vị. Sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ giảm được 02 ĐVHC cấp xã, từ 85 đơn vị xuống còn 83 đơn vị.

Tỉnh Lào Cai dự kiến giảm 10 ĐVHC cấp xã

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2019 – 2021, theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh Lào Cai có 01/09 ĐVHC cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (huyện Si Ma Cai) nhưng đề nghị chưa sắp xếp vì Si Ma Cai là huyện biên giới, vùng cao, có vai trò trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có vị trí địa lý biệt lập, điều kiện giao thông kết nối, đi lại với các huyện xung quanh rất khó khăn; đồng thời còn có nhiều đặc điểm đặc thù, khác biệt về dân tộc, tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán nên không thể sắp xếp với ĐVHC liền kề liên quan.

Toàn cảnh phiên họp chiều 10/2. Ảnh: quochoi.vn

Đối với cấp xã, tỉnh Lào Cai có 14/164 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, tỉnh dự kiến sắp xếp 19/164 đơn vị (chiếm 11,58%). Sau khi sắp xếp, tỉnh Lào Cai giảm 10 ĐVHC cấp xã, từ 164 đơn vị xuống còn 154 đơn vị.

Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Lào Cai theo Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Tuy nhiên, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ và tỉnh Lào Cai báo cáo, cung cấp thêm các thông tin, số liệu để làm rõ hơn lý do không thể tiếp tục sắp xếp xã Ngải Thầu với xã A Mú Sung hoặc xã Ngải Thầu với xã Nậm Chạc thuộc huyện Bát Xát vì các lý do giải trình trong Đề án còn chung chung, chưa cụ thể.

Tỉnh Khánh Hòa có 3 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp

Tờ trình và Đề án của Chính phủ nêu rõ, tỉnh Khánh Hòa có 01/09 ĐVHC cấp huyện thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp (huyện Khánh Sơn) nhưng đề nghị không sắp xếp vì lý do đặc thù về vị trí địa lý, quốc phòng, an ninh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện kinh tế - xã hội…

Đối với cấp xã, tỉnh Khánh Hòa có 3 đơn vị thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp. Tỉnh dự kiến sắp xếp tổng số 2/140 ĐVHC cấp xã (chiếm 1,43%) và đề nghị chưa sắp xếp xã Cam Lập thuộc thành phố Cam Ranh. Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa giảm 1 ĐVHC cấp xã, từ 140 đơn vị xuống còn 139 đơn vị.

Qua thảo luận, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với nội dung Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Khánh Hòa như Chính phủ trình.

Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 41 (tháng 01/2020), ngày 01/02/2020, Chính phủ đã có Báo cáo số 39/BC-CP về một số nội dung liên quan đến phương án sáp nhập huyện Trà Lĩnh với huyện Trùng Khánh và huyện Phục Hòa với huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2019 - 2021.

Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng khẳng định đã có sự cân nhắc thận trọng, khách quan, toàn diện và kỹ lưỡng các yếu tố về truyền thống văn hóa, lịch sử, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội cũng như những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của các ĐVHC trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tài liệu có liên quan, Ủy ban Pháp luật đánh giá cao sự khẩn trương của Chính phủ trong việc thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp ĐVHC để tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Qua thảo luận, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về việc tham khảo, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn trong việc bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh trên địa bàn và làm rõ yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của việc nhập các cặp huyện này như Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thấy được những thuận lợi, những nét tương đồng cũng như những khó khăn khi thực hiện sắp xếp ĐVHC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 6 tỉnh thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO