Ủy ban Dân tộc họp chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Hoàng Hiền| 02/03/2023 10:50

(TN&MT) - Ngày 1/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của UBDT. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông cùng Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Báo cáo tại cuộc họp, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, năm 2023, UBDT được giao 2 nhiệm vụ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 8 nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó là triển khai 2 dự án sử dụng vốn đầu tư công là Dự án xây dựng Học viện Dân tộc; Dự án xây dựng Kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS;

Cùng với đó là các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hiện nay, các vụ, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao.

bo-truong-chu-nhiem-ubdt-hau-a-lenh-chu-tri-cuoc-hop.jpg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu

Các đại biểu tham dự cuộc họp nhất trí với các nội dung trong báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023. Các ý kiến thảo luận đã làm rõ hơn các căn cứ, các thuận lợi, khó khăn và đề xuất các ý kiến để triển các nhiệm vụ được giao của các vụ, đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh biểu dương các vụ, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong công tác phối hợp, tham mưu, chất lượng công việc đạt hiệu quả, đồng thời ghi nhận một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, khối lượng công việc của năm 2023 là rất lớn, vẫn còn nhiều bất cập cả về khách quan và chủ quan, vì vậy, các vụ, đơn vị cần nhìn nhận và đánh giá lại một cách đầy đủ hơn.

Giải đáp một số nội dung trọng tâm trong đề xuất của các vụ, đơn vị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị triển khai theo đúng tinh thần của Thông báo số 240/TB-UBDT ngày 23/02/2023 về kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban với Thủ trưởng các vụ, đơn vị; tập trung vào công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch và giải ngân.

22065010_03.1-quang-canh_23-03-01.jpg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của UBDT.

Một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên được Bộ trưởng chỉ ra, đó là, các vụ, đơn vị cần tập trung xây dựng kế hoạch đối với nhóm các nhiệm vụ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, trình tự thủ tục, có thời hạn, có giải ngân nguồn kinh phí và nhóm nhiệm vụ của Chương trình MTQG 1719.

Bộ trưởng đề nghị các vụ, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ, gửi văn bản đến các vụ, đơn vị để rà soát, làm căn cứ xây dựng kế hoạch chung của UBDT, đảm bảo không chồng chéo về điều hành, về đối tượng, địa bàn, thời gian, tăng cường lồng ghép nội dung để phát huy hiệu quả; Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình MTQG và các vụ, đơn vị về rà soát các kiến nghị để thống nhất các nội dung; hướng dẫn các vụ, đơn vị về thủ tục giải ngân. Đồng thời, giao Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị đầu mối để phục vụ công tác kiểm toán về Chương trình MTQG 1719.

Về xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tập trung cho các nhóm nhiệm vụ liên quan đến công tác chuyển đổi số, Bộ trưởng giao Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các vụ, đơn vị liên quan thống nhất đề xuất, lựa chọn phương án hiệu quả nhất. Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Trung tâm Chuyển đổi số gửi văn bản đến các vụ, đơn vị về xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số và triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, trọng tâm của năm 2023 là công tác xây dựng cơ sở dữ liệu.

Đồng thời, giao Văn phòng Ủy ban rà soát các Thông báo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng về các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG 1719 và các kế hoạch nhà nước được giao; triển khai biên tập, xây dựng thành bộ tài liệu để phát cho các vụ, đơn vị.

Đối với các kế hoạch chi tiết cho các nhóm nhiệm vụ đã được Bộ trưởng giao xây dựng trước đó, Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng các vụ, đơn vị hoàn thiện, trình Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách phê duyệt. Những nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; sau khi xem xét, cho ý kiến chính thức, Bộ trưởng, Chủ nhiệm sẽ ủy quyền cho các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phê duyệt theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Dân tộc họp chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO