--Quảng cáo---
  • Ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý đất đai

Quản lý đất đai nhìn từ hoạt động đấu giá đất: Ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý
Đất đai - Thùy An - 11:44 15/02/2022
Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng và có giới hạn, do đó cần có các công cụ vận hành hệ thống quản lý đất đai dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại để quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên này nhằm tạo ra một xã hội ổn định và thịnh vượng, trong đó, chú trọng ứng dụng chuyển đổi số vào xây dựng hệ thống thông tin đất đaivà cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO