--Quảng cáo---

TX Từ Sơn (Bắc Ninh): Đảng ủy phường Đồng Kỵ tập trung lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Trong nước - Việt Linh - 07:46 09/05/2021

(TN&MT) - Xác định rõ vai trò, ý nghĩa chính trị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với đất nước, địa phương và là nhiệm vụ  trọng tâm trong năm 2021. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đồng Kỵ (TX Từ Sơn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kĩ lưỡng các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo đúng quy trình luật định.

Những ngày qua cấp ủy Đảng và chính quyền phường Đồng Kỵ đã bám sát Chỉ thị số 02 ngày 18/11/2020 của Ban thường vụ Thị ủy Từ Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để tập trung triển khai công tác bầu cử trên địa bàn phường. Các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đều được thực hiện theo đúng quy trình luật định từ việc thành lập Ủy ban bầu cử, các tiểu ban giúp việc, Ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử, tổ bầu cử tại các khu vực bầu cử trên địa bàn phường đến việc tổ chức hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND phường, công tác tuyên truyền bầu cử, xây dựng phương án bảo vệ trước, trong và sau bầu cử... đảm bảo đúng quy trình luật định.

Đảng ủy phường Đồng Kỵ tập trung lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Để thực hiện tốt công tác bầu cử, thời gian qua, Ủy ban bầu cử phường Đồng Kỵ đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đến các tổ dân phố. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các nội dung công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban bầu cử phường Đồng Kỵ nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 11 thành viên do Chủ tịch UBND phường đảm nhiệm

Ông Dương Đức Sinh – Bí thư Đảng ủy phường Đồng Kỵ, cho biết: Để triển khai công tác bầu cử tại địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt trong Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, mặt trận các đoàn thể cùng cấp ủy chi bộ và ban điều hành, ban công tác mặt trận các khu phố trong toàn phường về Chỉ thị 02 ngày 18/11/2020 của Ban thường vụ Thị ủy Từ Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp cũng như các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, Đảng ủy phường đã ban hành công văn để chỉ đạo công tác, UBND phường cùng Ủy ban mặt trận phường cũng đã ban hành các kế hoạch hướng dẫn để triển khai công tác bầu cử ở địa phương.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Đồng Kỵ đã được chuẩn bị tốt, đảm bảo đúng tiến độ và quy trình đề ra.

Trong đó, ngày 27/01/2021 UBND phường Đồng Kỵ ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc thành lập ủy ban bầu cử phường nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 11 thành viên do Chủ tịch UBND phường đảm nhiệm, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ủy ban bầu cử phường.

Ngày 16/4/2021, Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương dân chủ, đảm bảo cơ cấu, thành phần, tham gia giám sát việc bầu cử tại phường đúng theo hướng dẫn của Mặt trận cấp trên. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Mặt trận đã tổ chức lấy ý kiến và chốt danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND phường Đồng Kỵ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với đất nước.

Theo đó, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường gồm có 39 người; Tổng số đại biểu HĐND phường được bầu là 22 người; Tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử so với số đại biểu được bầu là 177,27% gồm: Nữ: 10 người (25,64%); Người ngoài Đảng: 11 người (28,21%); Dưới 40 tuổi: 20 người (51,28%); Người dân tộc thiểu số: 01 người (2,56%); Tái cử: 13 người (tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử tái cử so với số đại biểu được bầu là 59,09%); Trên đại học: 4 người (10,26%); Đại học: 11 người (28,21%); Dưới đại học: 2 người (5,13%). Đây là những ứng cử viên đã được sự tín nhiệm của cử tri tại các cơ quan, đơn vị và khu phố nơi ứng cử viên sinh sống, làm việc giới thiệu thông qua các hội nghị cử tri.

Cùng với hoàn thành hiệp thương lần thứ 3 theo đúng quy trình để thoả thuận, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường nói trên, đến nay ủy ban bầu cử phường Đồng Kỵ cũng đã ban hành quyết định thành lập 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đồng thời đến ngày 03/5/2021, Danh sách chính thức và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được niêm yết tại 07 địa điểm bỏ phiếu (Nhà văn hóa các khu phố) và trụ sở UBND phường.

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, những nội dung đã xây dựng đảm bảo thực hiện các bước theo luật định. Các tổ chức chính trị - xã hội phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến toàn bộ đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường; công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử được bố trí chặt chẽ, chu đáo... Có thể nói, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Đồng Kỵ đã được chuẩn bị tốt, đảm bảo đúng tiến độ và quy trình đề ra.

Với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy phường và sự quan tâm, đồng thuận của các cấp, các ngành của Thị xã Từ Sơn, của tỉnh Bắc Ninh, tin tưởng rằng ngày bầu cử 23/5/2021 sắp tới phường Đồng Kỵ sẽ diễn ra thành công, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO