Môi trường

Từ nay đến hết năm 2023, Biển Đông khả năng xuất hiện 3 đến 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Lan Chi 15/09/2023 - 17:38

(TN&MT) - Đó là một trong những thông tin được Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cung cấp trong bản tin dự báo, cảnh báo KTTV thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc (từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024).

8-16054287219911573352885.jpg
Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta

Dự báo xu thế khí tượng 3 tháng cuối năm 2023

Về hiện tượng ENSO, hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 90-95%.

Về bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Về rét đậm, rét hại, trong thời kỳ đầu mùa Đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu; rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Về mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động từ nay cho đến khoảng tháng 11/2023, sau đó có xu hướng dịch xuống phía Nam. Do vậy, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, xảy ra nhiều hơn ở khu vực miền Trung. Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa, tháng 10 và tháng 11/2023.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo bão/ATNĐ, gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Về nhiệt độ trung bình, tháng 10/2023, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với TBNN. Từ tháng 11-12/2023, phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C với TBNN.

Về tổng lượng mưa, khu vực Bắc Bộ có tổng lượng mưa từ tháng 10-12/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-30%; riêng tháng 12/2023 có khả năng cao hơn trên 30% so với TBNN cùng thời kỳ.

Tại Trung Bộ, tổng lượng mưa từ tháng 10-11/2023 phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 10-30%; riêng khu vực Bắc Trung Bộ trong tháng 11/2023 ở mức cao hơn từ 15-30%. Tháng 12/2023, tổng lượng mưa tại Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 20-40%, Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ và Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa tháng 10/2023 ở mức xấp xỉ TBNN. Tháng 11-12/2023, tổng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên ở mức thấp hơn từ 15-30%, khu vực Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Tại lưu vực sông Mê Công, khu vực thượng lưu, tổng lượng mưa từ tháng 10-11/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%; tháng 12/2023 cao hơn từ 20-40%. Khu vực trung lưu, tổng lượng mưa từ tháng 10-11/2023 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng ở phía Nam thấp hơn khoảng 5-15%; tháng 12/2024 phổ biến cao hơn từ 5-15% so với TBNN. Khu vực hạ lưu, tổng lượng mưa từ tháng 10-11/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 5-10%; sang tháng 12/2023 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo xu thế khí tượng từ tháng 1-3/2024

Dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì trong 3 tháng đầu năm 2024 với xác suất khoảng 85-95% và cường độ có xu hướng giảm dần.

Từ tháng 1-3/2024, bão/ATNĐ ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Từ tháng 1-3/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với TBNN và các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài.

khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô năm 2024.

Bão/ATNĐ và gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực miền Bắc. Khu vực phía Nam tình trạng ít mưa, khô hạn, thiếu nước trong các tháng mùa khô năm 2024 sẽ tác động lớn đến các hoạt động sản xuất và đời sống của người dân nơi đây.

Từ tháng 1-3/2024, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 0,5-1,5 độ C.

Khu vực Bắc Bộ từ tháng 1-2/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 5-15mm. Tháng 3/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, thấp hơn TBNN cũng thời kỳ từ 5-10mm.

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2024, khu vực Bắc Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 5-10mm, riêng phía Nam Nghệ An-Hà Tĩnh cao hơn từ 10-20mm (tổng lượng mưa tháng 1/2024 phổ biến từ 30-60mm, riêng phía Nam Nghệ An-Hà Tĩnh phổ biến từ 60-100mm; tháng 2/2024 phổ biến từ 15-30mm, riêng phía Nam Nghệ An-Hà Tĩnh phổ biến từ 30-60mm). Tháng 3/2024 tổng lượng mưa thấp hơn từ 5-10mm so với TBNN cùng thời kỳ (phổ biến từ 30-60mm).

Tổng lượng mưa tại khu vực Trung Trung Bộ trong tháng 1/2024, phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20mm (tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi cao hơn). Tháng 2-3/2024 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 5-20mm so với TBNN cùng thời kỳ (tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm).

Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng lượng mưa tại khu vực Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với TBNN khoảng từ 5-15mm (tổng lượng mưa trong tháng 1/2024 phổ biến từ 20-50mm, tháng 2-3/2024 phổ biến từ 15-30mm, có nơi cao hơn).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 1-3/2024 phổ biến ít mưa và tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ (mưa trái mùa ít có khả năng xảy ra trên khu vực). Dự báo, tổng lượng mưa trong 2 tháng đầu năm tới trên các khu vực này phổ biến từ 5-15mm, tháng 3/2024 phổ biến từ 15-30mm.

Tại lưu vực sông Mekong, cụ thể ở thượng lưu, tổng lượng mưa tháng 1-2/2024 phổ biến phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%; sang tháng 3/2024 phổ biến thấp hơn khoảng từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực trung lưu, tổng lượng mưa từ tháng 1-2/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN, riêng phía Nam thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ; sang tháng 3/2024 phổ biến thấp hơn khoảng từ 10-30%. Khu vực hạ lưu, tổng lượng mưa từ tháng 1-3/2024 phổ biến thấp hơn từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ nay đến hết năm 2023, Biển Đông khả năng xuất hiện 3 đến 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO