--Quảng cáo---

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Xã hội - 12:05 08/08/2019

(TN&MT) - Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

I. GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường được thành lập theo Quyết định số 2893/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường. Có chức năng triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, lưu trữ và thông tin tư liệu, thư viện tài nguyên môi trường tại phía Nam

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT

Vị trí cần tuyển dụng

Mã số chức danh nghề nghiệp

Số lượng cần tuyển

1

Phát triển phần mềm

V11.08.21

05

2

Quản trị viên hệ thống

V11.06.14

01

3

Kiểm định viên công nghệ thông tin

V11.07.18

01

4

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường

V.06.06.17; V.06.01.02

10

5

Kế toán

06.031

02

Tổng cộng

 

19

 

III. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển:

a. Vị trí Phát triển phần mềm - Mã số V11.08.21

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

b. Vị trí Quản trị viên hệ thống - Mã số V11.06.14

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c. Vị trí Kiểm định viên công nghệ thông tin - Mã số V11.07.18

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

d. Vị trí Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường - Mã số V.06.06.17; V.06.01.02.

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành trắc địa, bản đồ, viễn thám, đất đai, địa chính, địa lý hoặc chuyên ngành khác có liên quan; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ quy định;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

e. Vị trí Kế toán - Mã số: 06.031

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trở lên;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nội dung : Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Hình thức : Xét tuyển

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ); 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6 chụp trong thời gian 06 tháng trở lại đây) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý, trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu theo quy định;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phòng bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

- Số lượng hồ sơ 01 bộ

Hồ sơ của từng cá nhân phải đầy đủ thành phần, không được tẩy xóa và để trong túi đựng hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự nêu trên và số điện thoại cần liên hệ.

VI. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường Bưu điện.

2. Thời gian, thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 08     tháng 8 năm 2019 đến ngày 08 tháng 9 năm 2019.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp, ĐT: 028.38207202; Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam, số 36 đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung ghi trên bì thư: Hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2019.

4. Lệ phí xét tuyển :

Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam, số 36 đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại địa chỉ Website : http://dinte.gov.vn; http://baotainguyenmoitruong.vn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO