Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Định đủ điều kiện hoạt động

Mỹ Bình | 03/06/2021 13:20

(TN&MT) - Ngày 02/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1106/QĐ-BTNMT về việc chứng nhận Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Định (thuộc Sở TN&MT Bình Định) đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ số 174, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường (số đăng ký 014/TN-QTMT) theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã số VIMCERTS 014) theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Bộ TN&MT chứng nhận Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Định đủ điều kiện hoạt động

Theo đó, Trung tâm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường hiện trường đối với nước (nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển, nước mưa); đất; trầm tích; bùn; chất thải rắn và thực hiện phân tích môi trường nước (nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển, nước mưa).

Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Định đủ điều kiện hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO