--Quảng cáo---

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông tin cần biết - PV - 22:29 01/10/2020

(TN&MT) - Thực hiện Quyết định số 903/QĐ-TCMT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên năm 2020, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 17 chỉ tiêu viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1.1 Điều kiện chung

- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng.

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

II. Hình thức, nội dung tổ chức tuyển dụng

1. Nội dung, hình thức xét tuyển

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

- Nội dung phỏng vấn:

+ Các quy định liên quan đến Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

+ Các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng, vị trí việc làm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển

STT

Vị trí tuyển dụng

Chỉ tiêu xét tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

Nơi làm việc sau khi tuyển dụng

1

Quan trắc môi trường

05

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Môi trường; Hóa học; Sinh học; Lâm nghiệp; Địa lý;

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động;

- Có khả năng xử lý tình huống; hiểu biết về các thiết bị và phương pháp quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc tự động.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

2

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

02

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Môi trường; Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá; Hoá học; Công nghệ thông tin; Cơ khí chế tạo;

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động;

- Có khả năng xử lý tình huống; hiểu biết về các thiết bị và phương pháp quan trắc môi trường, hệ thống quan trắc tự động.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

   3

Phân tích, thí nghiệm môi trường

05

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Hóa học; Môi trường; Sinh học; Thổ nhưỡng; Vật lý hạt nhân;

- Hiểu biết về lĩnh vực thí nghiệm, phân tích môi trường.

- Có khả năng quản lý nhóm, xử lý tình huống.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

4

Kế hoạch

01

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế; Kế hoạch; Kế toán; Môi trường;

- Am hiểu về Luật ngân sách; hệ thống văn bản về kế hoạch đầu tư;

- Có khả năng phân tích, đánh giá, dự báo và tổng hợp số liệu.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

5

Kế toán

01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán;

- Am hiểu sâu về chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Có kỹ năng xử lý tình huống; có khả năng phân tích tổng hợp, thống kê và giao tiếp tốt.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

6

Hợp tác quốc tế, Khoa học - Công nghệ

01

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Quan hệ quốc tế, Kinh tế, Kế hoạch, Môi trường;

- Có khả năng phân tích, lập kế hoạch và đề xuất các giải pháp, phương pháp thực hiện các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế và quản lý khoa học công nghệ;

- Có hiểu biết về các quy định của hoạt động hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

7

Quản trí - Hành chính

01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Môi trường; Kế toán; Điện - Điện tử; Công nghệ thông tin;

- Có hiểu biết về các thiết bị, vật tư, dụng cụ trong quan trắc, phân tích môi trường.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

8

Văn thư - lưu trữ

01

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Văn thư lưu trữ, Thông tin học, Thông tin thư viện;

-  Có khả năng phân tích, đánh giá, báo cáo tổng hợp, sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả, khoa học.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, số 154 Trần Văn Tà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

IV. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, ghi rõ vị trí, đơn vị dự tuyển.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu Quy định có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng, chứng thực, dịch thuật… theo quy định). Đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định.

- Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (hoặc tương đương).

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

- Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp hoặc hợp đồng lao động (bản phô tô).

- 02 phòng bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo hồ sơ dự tuyển) vào một vị trí việc làm tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 08h00 ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2020 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Tầng 4, 154 Trần Văn Trà, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 - Điện thoại liên hệ: 02363.783.666.

Ghi chú: Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua đường bưu điện.

V. Thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển

1. Thời gian xét tuyển: Kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên dự kiến tổ chức trong tháng 11 năm 2020.

2. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO