Xã hội

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2023

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam 14/10/2023 10:35

(TN&MT) - Thực hiện Quyết định số 821/QĐ-KSONMT ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam thông báo tuyển dụng 36 chỉ tiêu viên chức, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1.1. Điều kiện chung:

(Căn cứ Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển của Luật Viên chức)

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

1.2. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng.

d) Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

1.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng

2.1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện theo hình thức xét tuyển quy định tại Điều 11 Mục 3 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020.

2.2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (Các quy định liên quan Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển).

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.

2.3. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau, theo Điều 10, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển

TT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng xét tuyển
Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể
Nơi làm việc sau khi được tuyển dụng
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Chuyên viên về hợp tác quốc tế (kiêm nhiệm về Khoa học công nghệ)
1
- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về: Quan hệ quốc tế, Kinh tế, Kế hoạch, Quản lý Môi trường, khoa học môi trường, công nghệ môi trường.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Văn phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
2
Chuyên viên về tổng hợp
1
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Hành chính, quản trị nhân lực, quản lý công, kinh tế, môi trường, quản trị, am hiểu các thủ tục, nghiệp vụ hành chính tổng hợp.
Văn phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
3
Văn thư viên (kiêm nhiệm lưu trữ viên)
1
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Lưu trữ, Văn thư – lưu trữ; lưu trữ học. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ, hoặc có ngành đào tạo liên quan đến thông tin, lưu trữ, văn thư.
Văn phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
4
Chuyên viên về kế hoạch đầu tư
1
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, kế hoạch, quản lý tài nguyên môi trường, kinh tế tài nguyên và môi trường, địa lý môi trường, quản lý đầu tư, tài chính, luật và các ngành khác liên quan đến môi trường.
Trung tâm Kiểm định, hiệu chuẩn và thiết bị môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Chuyên viên về Quản lý nguồn nhân lực (kiêm nhiệm thi đua, khen thưởng và cải cách hành chính)
1
Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên về chuyên ngành quản trị nhân lực, hành chính công, khoa học xã hội và nhân văn, luật và các chuyên ngành liên quan đến quản lý nguồn nhân lực.
Văn phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
5
Kế toán viên
3
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán đảm bảo theo vị trí việc làm được phê duyệt; Am hiểu các thủ tục, nghiệp vụ về tài chính, kế toán.
- 02 Kế toán viên làm việc tại Văn phòng, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
- 01 Kế toán viên làm việc tại Trung tâm Kiểm định, hiệu chuẩn và thiết bị môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
6
Quan trắc viên TNMT hạng III
28
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, tài nguyên và môi trường, địa lý, môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý môi trường, hóa học, công nghệ kỹ thuật hóa học, công nghệ hóa học, kỹ thuật hóa học, sinh học, công nghệ sinh học, hóa phân tích, kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường. Đối với mảng công việc liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường, dự báo cảnh báo quan trắc môi trường yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên liên quan đến ngành công nghệ thông tin hoặc ngành liên quan đến lĩnh vực môi trường và có hiểu biết về công nghệ thông tin.
- 10 viên chức làm việc tại Phòng QT&CBMT, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (hoặc địa chỉ lô 19, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ).
- 10 viên chức làm việc tại Phòng PTMT, Điôxin và độc chất, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (hoặc địa chỉ lô 19, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ).
- 08 viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định, hiệu chuẩn và thiết bị môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (hoặc địa chỉ lô 19, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ).

4. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

4.1. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng, hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Hai ảnh 4x6 và 2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

* Lưu ý: Các tài liệu trong hồ sơ dự tuyển không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

4.2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

4.4. Thời gian và Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: Trong 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng viên chức được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Tức đến 17h00 ngày 14 tháng 11 năm 2023).

- Địa điểm và hình thức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Địa điểm: Văn phòng - Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam, phòng A403, tầng 4, Khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TP. HCM, địa chỉ: số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại: 0282.2530667.

+ Hình thức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại địa chỉ nêu trên, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Văn phòng.

5. Thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển

5.1. Thời gian xét tuyển (vòng 1 và vòng 2): dự kiến vào tháng 11 và tháng 12 tùy theo tình hình thực tế và sẽ có thông báo đến thí sinh tham dự xét tuyển khi đủ điều kiện thực hiện và theo quy định hiện hành.

5.2. Lệ phí

Áp dụng theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính.

Căn cứ điều 4 Thông tư 92/2021/TT-BTC, mức thu phí tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển) : 500.000 đồng/thí sinh/lần (Trường hợp tuyển dụng dưới 100 thí sinh).

Thời gian nộp: sau khi đã qua vòng 1 xét tuyển hồ sơ.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam trân trọng thông báo./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO