Tập trung nguồn lực thiết lập hệ thống quản lý tổng hợp TNMT biển

(TN&MT) - Sáng 28/12, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Tới dự có Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam Phạm Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi và các lãnh đạo đơn vị trực thuộc.

thu truong tran quy kien phat bieu
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu 

Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Năm 2017,  trên cơ sở Chương trình công tác năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngay từ đầu năm, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tập trung nguồn lực thiết lập hệ thống công cụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và các hoạt động khoa học - công nghệ; nâng cao hiệu quả phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong quản lý nhà nước về biển và hải đảo; tổ chức thực hiện các Đề án, Chương trình của Chính phủ và Bộ giao...

Tổng cục được giao xây dựng và trình cấp có thẩm quyền 11 văn bản quy phạm pháp luật (02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 09 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Triển khai Chương trình xây dựng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ, Tổng cục đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-TCBHĐVN ngày 08/3/2017 phê duyệt Kế hoạch công tác pháp chế của Tổng cục, trong đó đã phân công cụ thể các đơn vị xây dựng dự thảo văn bản. Đến nay, kết quả đạt được là hoàn thành các dự thảo văn bản theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm chất lượng trình cấp có thẩm quyền.

Cùng với việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục đã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; góp ý 183 dự thảo văn bản liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị 

Đồng thời, ở lĩnh vực quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo, đơn vị đã  Xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Với công tác quản lý khai thác biển và hải đảo đã xin ý kiến các các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành và 28 địa phương có biển về dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025. Đến nay, dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 - 2025 đã được trình Chính phủ; Tổ chức tiếp nhận và nghiên cứu 04 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của các tổ chức, cá nhân; Tổng hợp tình hình thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 từ Cục thuế các địa phương.

Ngoài ra, Tổng cục cũng đã tham mưu với Bộ kiểm tra việc thực hiện điều khoản chuyển tiếp (Điều 26 của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP) về sử dụng biển trong phạm vi vùng biển Việt Nam tại một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP và Luật tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đối với một số địa phương có biển có ý kiến đối với đề nghị miễn tiền sử dụng khu vực biển của Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn...

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá cũng nhận định, do Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mới được ban hành, trong đó có nhiều quy định mới, đặc biệt là phương thức quản lý mới. Do đó, nhận thức và hành động để triển khai thực hiện còn chưa đầy đủ, quyết liệt. Nội dung cấp giấy phép nhận chìm ở biển mới được quy định nên nhiều địa phương còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Quản lý tổng hợp vùng bờ là phương pháp tiếp cận mới trong quản lý tài nguyên vùng bờ nên trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện phương thức này, ở cả cấp trung ương và địa phương còn lúng túng, hạn chế. Các công cụ quan trọng để triển khai thực hiện phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo  mới đang được xây dựng, trình phê duyệt.

Sang  năm 2018, Tổng cục đề ra 5 nhiệm vụ chính, đó là: Thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức và nhân sự của hệ thống cơ quan nhà nước về biển là hải đảo từ trung ương đến địa phương, tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức; Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác kế hoạch - tài chính; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các văn bản và các thủ tục quản lý các đề tài, dự án và các hoạt động khoa học công nghệ và Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển và hải đảo

Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên chúc mừng những thành tích mà Tổng cục đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là những kết quả về công tác hoàn thiện văn bản pháp luật, hình thành hệ thống công cụ pháp lý quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Thứ trưởng cũng nhất trí  về những đề xuất về các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2017 song lưu ý cần tập trung đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về quản lý tổng hợp vùng bờ để từ đó đưa ra được những thành công, cũng như hạn chế, khó kahwn để tiếp  tục xác định nhiệm vụ trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng nhất trí với đề xuất tập trung sửa đổi Luật TNMT biển và hải đảo cho phù hợp với Luật Quy hoạch sắp có hiệu lực và tập trung xây dựng các thông tư, Nghị định, sửa Nghị định 51 cho phù hợp thực tiễn. Đồng thời lưu ý Tổng cục cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế, là một nhiệm vụ quan trọng song còn chưa thực sự tập trung khai thác rõ nét trong thời gian qua.

 

K.Liên

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://baotainguyenmoitruong.vn là vi phạm bản quyền
  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục