--Quảng cáo---

TP. Thái Nguyên: Quyết liệt các biện pháp bảo vệ môi trường

Tin tức - 15:06 24/07/2019

(TN&MT) - Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đang trong quá trình phát triển mạnh . Các hoạt động xây dựng đô thị; chế biến, sản xuất kinh doanh gia tăng nên không tránh khỏi sự tác động đến môi trường. Để đảm bảo sức khỏe đời sống nhân dân, thành phố đề ra nhiều giải pháp bảo vệ môi trường bền vững, trong đó tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là phòng chống rác thải nhựa.

Quyết liệt bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Văn Tuệ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Thái Nguyên cho biết: Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố đã thực hiện như thế nào đối với công tác bảo vệ môi trường là rất quyết liệt, trách nhiệm. Để triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển bền vững, ngày 10/11/2016, UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 12/8/2013 của Thành ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong đó đề xuất các giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ các tác động xấu do biến đổi khí hậu gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

IMG 5675
Thành phố Thái Nguyên nỗ lực phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường sạch sẽ, trong lành.

UBND thành phố đã xây dựng Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020 và được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Thành phố giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời khắc phục khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện. UBND các phường, xã của thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường và mang lại những kết quả hết sức tích cực.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên, các Sở, ngành liên quan và sự quan tâm vào cuộc tích cực của cả cộng đồng, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng  hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường, từng bước kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp pháp luật về bảo vệ môi trường. Các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội đã tham gia và có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các hội viên, đồng thời xây dựng được các mô hình về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của ác cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng dân cư được nâng cao, công tác xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường bước đầu đạt được những kết quả nhất định thông qua việc đăng ký tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp, thành lập mô hình “5 không 3 sạch”, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xử lý chất thải. Chất lượng môi trường không khí, đất, nguồn nước mặt, nước dưới đất trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát, các điểm nóng về môi trường được kịp thời giải quyết hạn chế những bức xúc của nhân dân.

Nhiều giải pháp căn cơ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố vẫn có những hạn chế: Ý thức của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường chưa cao, vẫn còn một bộ phận cộng đồng dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa có ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; Một số cơ sở chưa đầu tư hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc có đầu tư xây dựng nhưng không vận hành thường xuyên.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên không có điều kiện để đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải. Kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường còn thấp nên chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, đặc biệt là xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, vùng nông thôn, làng nghề trên địa bàn thành phố còn hạn chế.

5
TP. Thái Nguyên đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất, cơ sở chăn nuôi nằm xen kẽ trong các khu dân cư nhưng chưa có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn gây ô nhiễm môi trường. Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng đó, thành phố Thái Nguyên đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững, đảm bảo sức khỏe đời sống nhân dân: Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm và thường xuyên có ý kiến phản ánh của cử tri; tăng cường hoạt động lấy mẫu giám sát, đánh giá chất lượng xả thải.

Tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí thông qua chương trình quan trắc môi trường hàng năm, quản lý chặt chẽ các nguồn chất thải nhất là chất thải nguy hại trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và y tế.

 

2a
Phụ nữ tiên phong chống rác thải nhựa.

Xây dựng, lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo và các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Triển khai các hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm về bảo vệ môi trường trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường.

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên và cộng đồng dân cư về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường trên địa bàn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO