--Quảng cáo---

TP. Sông Công (Thái Nguyên): Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, phát triển đô thị

Tài nguyên - 20:07 06/07/2019

(TN&MT) - Thời gian qua, thành phố Sông Công thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường, nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

3
Sông Công tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Thành phố Sông Công đã thường xuyên chỉ đạo cơ quan chức năng duy trì kiểm tra, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, giải quyết nhu cầu về đất cho nhân dân và các dự án vào đầu tư trên địa bàn thành phố. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất ở mới, giải quyết đăng ký thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất cho các hộ có đủ điều kiện được vay vốn tại ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm đã cấp được 160 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, diện tích 113.899m2, gồm: Đất ở đô thị 35 giấy, diện tích 5.890m2, đất ở nông thôn 12 giấy, diện tích 2.086m2, đất nông nghiệp 113 giấy, diện tích 105.802m2; giao đất ở mới được 80 ô, diện tích 10.492m2.

Năm 2019 là năm thành phố xác định tập trung cao độ chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, hàng tháng UBND thành phố tổ chức hội nghị giao ban hàng tuần và phiên họp thường kỳ để kiểm điểm đánh giá tiến độ triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt tập trung vào dự án trọng điểm, như: Dự án đường Thắng Lợi kéo dài giai đoạn 2, Cụm Công nghiệp Bá Xuyên, dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, một số dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố.

6a
Sông Công nâng cao năng lực quản lý đất đai, phục vụ phát triển công nghiệp.

Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố đã có nhiều cố gắng trong công tác bồi thường GPMB, thường xuyên rà soát, kiểm điểm tiến độ các dự án, bàn và xin ý kiến, cơ chế chính sách giải quyết những kiến nghị của công dân. Do vậy, nhiều tồn tại, vướng mắc từng bước được giải quyết, đã thực hiện 01 vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Tân Quang, 02 vụ cưỡng chế kiểm đếm tại phường Thắng Lợi và Bách Quang. Trong 6 tháng qua đã thẩm định hồ sơ trình thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 15 dự án với tổng diện tích thu hồi 414.729 m2 của 405 tổ chức, cá nhân và hộ gia đình với tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 178 tỷ đồng. Trong đó, phê duyệt chính thực 10 dự án với diện tích 21.013m2 của 128 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân với số tiền 30,1 tỷ đồng; phê duyệt tạm tính 05 dự án với diện tích 393.716 m2 của 277 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có tài sản và đất bị thu hồi với số tiền 148,1 tỷ đồng

Công tác bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến tích cực. Thành phố đã xác nhận cam kết bảo vệ môi trường cho 13 cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân. UBND thành phố đã chỉ đạo tiến hành kê khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho các cơ sở sản xuất, chế biến, chăn nuôi trên địa bàn thành phố; chỉ đạo Tổ công tác tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc khai thác khoảng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản 01 trường hợp vi phạm 10 triệu đồng, 01 trường hợp trong lĩnh vực môi trường với số tiền 05 triệu đồng.

Công tác quản lý đô thị, TP. Sông Công chỉ đạo các cơ quan chuyên môn duy trì kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng và an toàn giao thông, quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. Thời gian qua UBND thành phố đã thành lập 02 đoàn kiểm tra việc chấp hành về trật tự xây dựng của nhân dân trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Sông Công II và Cụm công nghiệp Bá Xuyên tại 160 hộ gia đình với diện tích trên 150ha.

UBND thành phố đã hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Sông Công đến năm 2040, trình UBND tỉnh phê duyệt, tiếp tục hoàn thiện chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thiện  Đề án xây dựng thành phố Sông Công thành đô thị loại II vào năm 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đã chỉ đạo Ban Quản lý trật tự xây dựng và giao thông tổ chức hội nghị giao ban thường xuyên với Lãnh đạo UBND các xã, phường để tăng cường công tác phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng và giao thông. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành kiểm tra 155 trường hợp xây dựng, phát hiện 27 trường hợp vi phạm (trong đó nhắc nhở và hướng dẫn điều chỉnh 23 trường hợp), xử phạt 04 trường hợp với số tiền 33 triệu đồng; Công tác kiểm tra trật tự hành lang an toàn giao thông thường xuyên được tăng cường, đã nhắc nhở, xử lý 365 trường hợp (trong đó thông báo nhắc nhở ký cam kết không tái phạm 202 trường hợp, giải tỏa 163 trường họp vi phạm, tạm giữ 30 tang vật). Trong 6 tháng qua, thực hiện cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho 228 trường hợp, trong đó hoàn thành trước hạn 212 giấy phép (đạt 93,0%), đúng hạn 8 giấy phép (đạt 7,0%).

Công tác xây dựng cơ bản, nửa đầu năm năm, UBND thành phố đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và khởi công mới được 12 dự án công trình, với tổng mức đầu tư các công trình trên 150 tỷ đồng; tiến hành thẩm tra phê duyệt quyết toán  đối với các dự án, công trình đủ điều kiện thanh toán; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán của nhiều hạng mục công trình trọng điểm. Tổng số vốn đã giải ngân đạt 87,3 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch vốn được phân bổ.

Thành phố Sông Công đang tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ xây dựng đề án nâng cấp đô thị loại II theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án giai đoạn 2016-2020; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu kế hoạch, TP.Sông Công đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Biểu dương kịp thời các điển hình, nhân tố mới; phê bình, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, yếu kém; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đưa phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO